Genernes betydning ved overvægt

Mette Korre Andersen | Apr 2020 | Almen praksis | Overvægt - FOKUS | Sygeplejersken |

Mette Korre Andersen
ph.d.,
Københavns Universitet,
The Novo Nordisk Foundation Center
for Basic Metabolic Research

Genetisk forskning er i rivende udvikling, og har indtil videre vist, at overvægt og svær overvægt har en klar genetisk komponent. Man har identificeret et stort antal områder i genomet, hvor variation er forbundet med øget BMI. Den genetiske viden er allerede blevet udnyttet til at bestemme årsagssammenhænge mellem overvægt og andre sygdomme, samt til at diagnosticere og behandle monogen fedme. Fremtiden må vise, om et genetisk værktøj til prædiktion af polygen overvægt og svær overvægt allerede fra fødslen vil kunne forfines og implementeres klinisk. Overvægt og svær overvægt defineres af WHO som en overdreven - og potentielt sundhedstruende - akkumulering af fedt. Graden af overvægt og fedme bestemmes oftest ud fra BMI (body mass index), som imidlertid ikke er det mest nøjagtige mål for graden af overvægt og svær overvægt, men er til gengæld nemt at måle. Overvægt og svær overvægt er multifaktorielle tilstande, som er stærkt forbundet med en række faktorer såsom påvirkninger i fosterstadiet, socioøkonomisk status, dårlig søvn, sammensætningen af tarmbakterier og i stor grad livsstil, især kost og graden af fysisk aktivitet. Overvægt og svær overvægt skyldes dog ikke udelukkende usund livsstil, idet tvillinge-, familie- og adaptionsstudier har vist, at årsagen til overvægt og svær overvægt også har en vigtig genetisk komponent.1,2 Medfødte genvarianter kan med andre ord betyde, at den enkelte person kan have større eller mindre risiko for at udvikle overvægt eller svær overvægt. I en stor meta-analyse af tvillingestudier blev arveligheden af BMI estimeret til 60-75% hos både mænd og kvinder,2 mens estimatet er noget lavere i befolkningsbaserede studier, nemlig 20-40%.3 Uanset metode står det dog klart, at gener spiller en stor rolle i disponeringen for overvægt og svær overvægt. Genvarianter forbundet med overvægt og fedme – hvad ved vi? Gennem årtier har man forsøgt at identificere genvarianter, der udgør arveligheden for overvægt. Først blev der identificeret genvarianter forbundet med...