Kardiovaskulær risiko ved overvægt

Jens Meldgaard Bruun | Apr 2020 | Almen praksis | Diabetesskolen | Overvægt - FOKUS | Sygeplejersken |

Jens Meldgaard Bruun
klinisk professor,
overlæge, ph.d.,
Steno Diabetes Center Aarhus,
Aarhus Universitetshospital og
Aarhus Universitet

Det er vanskeligt at isolere svær overvægt som en selvstændig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom, fordi mange med svær overvægt også har type 2-diabetes. Man kan også udtrykke det på den måde, at type 2-diabetes for dem bliver en ekstra komplicerende byrde, der udvikles med årene, og som forstærker risikoen for udvikling af hjerte-kar-sygdom og for tidlig død. Det er derfor svært at adskille overvægtens andel af risikoen fra de øvrige risikofaktorer, som findes hos personer med svær overvægt, hvorfor det er mere hensigtsmæssigt at beskrive, at personer med svær overvægt har en række metaboliske risikofaktorer, som udvikles og ofte forværres over tid. Fra langtidsstudier efter vægtreducerende operationer (bariatrisk kirurgi) ved vi, at hvis personer med et BMI over 30 gennemgår en vægtreducerende operation dør signifikant færre af hjerte-kar-sygdom sammenlignet med en tilsvarende gruppe, der ikke har gennemgået operation. Vi har indtil videre kun langtidsdata efter kirurgisk behandling af svær overvægt, men umiddelbart burde der ikke være forskel på, hvordan vægttabet opnås - om det sker efter livsstilsintervention med ændringer i kost og motion eller ved medicinsk behandling - blot vægttabene er ligeså store og kan vedligeholdes som dem, der opnås ved kirurgi. I dag har vi medicinsk behandling, hvor man desværre kun kan opnå en relativ beskeden reduktion i vægten - på omkring 5-7 kg efter et års behandling. Der er dog nye præparater på vej. De foreløbige resultater viser, at der med disse nye præparater kan opnås et vægttab på op imod 15-18 kg, altså mere end det dobbelte af de aktuelle præparater. Der kan dog godt gå nogle år, før de nye og mere potente medicinske behandlinger er godkendt til salg og behandling. Større metabolisk risiko Vægttab har en stor selvstændig betydning, men fysisk aktivitet er også en vigtig faktor. Således er det svært at være fysisk aktiv med et BMI over 30, men det bliver igen muligt efter et vægttab på for eksempel 8-12%. Fysisk aktivitet er desuden meget vigtig i forhold til vægtvedligeholdelse, og det er også en selvstændig faktor i forebyggelsen af mange livsstilsrelaterede sygdomme. Vi ved, at hos fysisk inaktive personer med overvægt...