Psykologiske aspekter ved overvægt

Lene Meyer | Apr 2020 | Almen praksis | Overvægt - FOKUS | Psykiatri | Sygeplejersken |

Lene Meyer
ph.d., psykolog,
BEDklinikken,
Søborg

Den somatiske og psykologiske forståelsesramme retter fokus på den enkelte person, mens vægtstigma-forskning peger på betydningen af de sociale og kulturelle kontekster for sundhedstilstanden. Det er nødvendigt og frugtbart at begynde at forstå og arbejde med sundhed og vægt på en måde, der tænker vægtstigma meget mere ind.  Når man skal prøve at forstå de psykologiske aspekter ved overvægt, er det oplagt at søge mod psykologien. Jeg er psykolog og jeg kunne godt fortælle om noget af al den forskning, der viser, at overvægt er forbundet med øget forekomst af angst, depression, lavt selvværd, dårlig livskvalitet og meget andet. Hvis jeg gjorde det, ville jeg være tro mod en lang tradition, hvor man forstår menneskelig lidelse enten fra en psykologisk vinkel eller en medicinsk vinkel - en arv fra den franske filosof, René Descartes’ ”sjæl-legeme dualisme”, som også ligger til grund for vores sundhedssystems opdeling i psykiatri og somatik. Har det svært i livet At pege på sammenhænge mellem vægt og psykiske tilstande besvarer imidlertid ikke andre og mere spændende spørgsmål, som for eksempel hvorfor mange mennesker med høj vægt har det svært i livet? Det er jo ikke, fordi der er noget i fedtcellerne, der skaber depression eller angst - mig bekendt i hvert fald - så hvorfor så? Som psykolog har jeg i mange år arbejdet med spiseforstyrrelser; anoreksi, bulimi og binge eating disorder (BED, på dansk tvangsoverspisning). Jeg har arbejdet med mennesker, der på forskellig vis er fanget i et net af tanke- og handlemønstre centreret om vægt, krop og spisning. Uanset hvilke udtryk spiseforstyrrelser har taget, er det et fællestræk, at identitetsfølelsen og følelsen af værdi som menneske i alt for høj grad afhænger af krop og vægt. Og hvordan opstår så denne kobling? Samfundsnormer giver kropsidealer Jeg vil her komme med et bud på begge spørgsmål. Ikke ved at søge ind i den enkeltes psyke,...