Socioøkonomiske udgifter ved svær overvægt

Jakob Kjellberg | Apr 2020 | Almen praksis | Overvægt - FOKUS | Sygeplejersken |

Jakob Kjellberg
professor,
VIVE,
Det Nationale Forsknings-
og Analysecenter for Velfærd

Et dansk registerbaseret studie viser, at en højere BMI-værdi er forbundet med øgede udgifter til sociale ydelser (overførselsudgifter) fra det offentlige, øgede omkostninger til hjemmehjælp, stigende sundhedsrelaterede udgifter samt nedsat indkomst. Det er den negative indvirkning på arbejdslivet, der tegner sig for den største del af den negative socioøkonomiske påvirkning ved svær overvægt. Når man skal vurdere de socioøkonomiske udgifter ved overvægt, giver det først reel mening, når vi afgrænser fokus til de svært overvægtige - det vil sige dem med et BMI >30 kg/m2. Det er primært for denne gruppe af overvægtige, vi ser stigende samfundsøkonomiske udgifter til behandling af overvægts-relaterede sygdomme som følge af den øgede risiko for sygelighed og tidlig død, der er forbundet med overvægt. Det er således vist i en prospektiv kohorteundersøgelse, at udgifterne til sundhedsydelser til personer med BMI på 30-35 kg/m2 øges med 25% sammenlignet med sundhedsudgifterne til normalvægtige. Ved BMI på 30-40 kg/m2 øges udgifterne med 50%, og til personer med BMI over 40 kg/m2 øges udgifterne med 100% sammenlignet med udgifterne til normalvægtige. Dette er bekræftet af andre undersøgelser. Et er dog stigende sundhedsydelser - noget andet er de økonomiske udgifter ved produktivitetstab på arbejdsmarkedet i form af fravær og arbejdsløshed som overvægten og følgerne heraf ofte medfører. Nogle internationale undersøgelser har vist, at overvægtige har et højere sygefravær, mindre produktivitet og lavere indkomst. Disse undersøgelser baserer sig imidlertid på selvrapportering samt information fra virksomheder, hvilket giver nogle usikkerhedsfaktorer. I forhold til at belyse danske forhold, har vi gennemført et dansk registerbaseret studie, hvor data vedrørende sundhedsoplysninger, medicin, diagnoser og status for beskæftigelse blev kombineret, hvorved det er muligt at vurdere såvel direkte som indirekte omkostninger forbundet med svær overvægt. Svær overvægt reducerer indkomsten markant Undersøgelsen viser, at en højere BMI-værdi er forbundet med øgede udgifter til sociale ydelser (overførselsudgifter) fra det offentlige, øgede omkostninger til hjemmehjælp, stigende sundhedsrelaterede udgifter samt nedsat indkomst. Især indkomsten påvirkes negativt med stigende BMI. Således viste undersøgelsen, at ved hvert stigende BMItal over 30 falder indkomsten med 2% og overførselsudgifterne stiger med 3%. Desuden er et BMI over 30 forbundet med øget sygelighed generelt. Det er især...