Mave-tarm hormoner – et alternativ til overvægtskirurgi?

Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen | Apr 2020 | Almen praksis | Gastroenterologi |

Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen
assistent professor, reservelæge,
Klinisk Biokemisk Afdeling,
Rigshospitalet, Københavns Universitet,
Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet,
Endokrinologisk Afdeling, Biomedicinsk Institut,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Jens Juul Holst
Endokrinologisk Afdeling,
Biomedicinsk Institut,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet,
Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet

Mave-tarm hormoner spiller en vigtig rolle i forhold til de betydelige effekter, som man ser efter en gastrisk bypass operation hos personer med svær overvægt og type 2-diabetes. Ved at efterligne mave-tarmhormonernes blodkoncentrationer kan man opnå både glykæmisk kontrol og et klinisk relevant vægttab. På sigt kan kombinationerne af de tre mave-tarmhomoner blive et alternativ til kirurgisk behandling af svær overvægt. I Danmark er over halvdelen af befolkningen overvægtige (undersøgelse foretaget af Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen i 2018) og på verdensbasis gælder dette mere end en halv milliard mennesker. Overvægt, som er defineret ved body mass index (BMI) over 25 kg/m2, er et globalt problem, da overvægt øger risikoen for en række sygdomme - især type 2-diabetes, fedtlever og hjerte-kar-sygdomme.1 Årsagerne til fedme er mange, men synes især at hænge sammen med vores levemåde: Manglende fysisk aktivitet og øget indtagelse af kalorier - men nyere studier påpeger også andre medvirkende faktorer som kompositionen af dine gener, dine bakterier i tarmen samt døgnrytme (eksempelvis hvornår du spiser).2,3 Type 2-diabetes og fedme går “hånd i hånd”, og ved at behandle begge nedsættes risikoen for tidlig død, og hvad der måske er mindst lige så vigtigt, livskvaliteten betydeligt. Flere randomiserede studier har vist, at overvægtskirurgi, enten som Roux-en Y Gastric Bypass (RYGB) eller sleeve gastrectomy, er signifikant bedre til at inducere og fastholde vægttab og til at reducere HbA1csammenlignet med intensiv medicinsk behandling.4 Man må ikke glemme fysisk aktivitet og diæt som behandling af type 2-diabetes og/eller fedme, men udfordringen her er de begrænsede langtidseffekter, og med hensyn til de såkaldte hårde endepunkter, såsom død og morbiditet, vinder fedmekirurgien klart.5 Bagsiden ved kirurgi som RYGB er foruden tab af mikronæringsstoffer, komplikationer som dumping (sympatikus-aktivering), hypoglykæmi (måske et af de mest omdiskuterede områder for tiden), galdesten (som man typisk ser ved hurtigt vægttab), hernier og...