Farmakologisk behandling af unge voksne med ADHD kræver tålmodighed

Mie Bonde | Apr 2020 | Almen praksis | Psykiatri |

Mie Bonde
privatpraktiserende speciallæge,
Børne- og Ungdomspsykiatri,
Appia-Klinikken

Når man skal behandle unge med ADHD medicinsk, er det svært at fastslå, hvad der vil virke for den enkelte - det skal vurderes i dialog med den unge. Men medicinsk behandling er vigtig. Der er for eksempel meget, der tyder på, at medicinsk behandling mindsker misbrugsproblemer hos den unge med ADHD. Det også vigtigt, at behandlingsrammerne er i orden og vilkårene for den unge er rimelige, da ADHD giver nogle særlige udfordringer i forhold til det at blive voksen. Når man indleder farmakologisk behandling af ADHD hos unge eller hos unge voksne, er det ikke til at forudsige, hvilken farmakologisk behandling, der vil virke for den enkelte. Det er noget, man sammen med den unge må vurdere. Som ofte spørger jeg til, om de vil vurdere effekten af medicinen ud fra en aktivitet eller situation, de godt kan lide. Samtidig spørger jeg deres forældre eller andre pårørende, om de kan vurdere effekten ud fra en situation eller aktivitet, den unge ikke kan lide. Når de har været i medicinsk behandling i en periode, taler vi om, hvordan de oplever aktiviteten eller situationen, og om medicinen har gjort, at de bedre kan overskue situationen, fastholde opmærksomheden, eller om de i mindre grad bliver overvældet af tanker og kaos. Behandlingen skal individuelt tilpasses Før man indleder medicinsk behandling af ADHD, er det vigtigt, at man taler med den unge om, at det ikke er sikkert, at det første præparat virker, og at tålmodighed er en meget vigtig faktor. Vi har ingen test, der kan give information om, hvilket præparat, der bedst hjælper den enkelte. Før påbegyndelse af medicinsk behandling gennemgår jeg de forskellige lægemidlers virkning, dosering og hvor længe virkningen varer. Det tager også tid at finde den rette dosering. Når det handler om behandling af unge og unge voksne, er...