Nyrebeskyttende diabetes-behandling

Rikke Borg | Apr 2020 | Almen praksis | Apoteket | Diabetesskolen | Sygeplejersken |

Rikke Borg
overlæge, forskningslektor,
Nefrologisk Afdeling,
Sjællands Universitetshospital,
Roskilde

Frederik Persson
afdelingslæge, seniorforsker,
Steno Diabetes Center Copenhagen

Diabetesbehandling handler meget om at forebygge komplikationer. Karskade i mange væv på grund af forhøjet glukose viser sig ret tidligt ved øget udskillelse af albumin i urinen (albuminuri), som derfor også er en risikomarkør. Personer med albuminuri har således øget risiko for hjerte-kar-sygdom, nyresygdom og andre komplikationer af diabetes. Behandling er vigtig for at undgå organskader, og SGLT2-hæmmer har vist at have nyrebeskyttende effekt. GLP-1-receptor agonister synes også at gavne diabetisk nefropati, og begge behandlinger anbefales i de amerikanske/europæiske diabetes-guidelines 2020 ved diabetisk nyresygdom. Diabetesbehandling handler i stor udstrækning om at forebygge komplikationer. En multifaktoriel indsats mod en række risikofaktorer er nødvendig. Med tiden medfører forhøjet glukose karskade i mange væv. Øget udskillelse af albumin i urinen (albuminuri) er et tidligt signal om denne skade og er en forudsigelse af forhøjet risiko. Personer med albuminuri har således forhøjet risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdom, nyresygdom og andre sendiabetiske komplikationer. Behandlingen i denne patientgruppe er vigtig for at undgå organskader, som fører til hjertesvigt, dialysekrævende nyresvigt eller for tidlig død. I denne artikel gennemgås de nyere behandlinger, der over de seneste år har vist beskyttende virkning mod hjerte-kar-sygdom og nyrekomplikationer i gruppen af højrisiko-patienter. Nuværende behandling Blokering af renin-angiotensinsystemet (såkaldt RAS-blokade) er hjørnestenen i behandling ved type 2-diabetes med mikro- eller makroalbuminuri (henholdsvis >30 og >300 mg/g ved undersøgelse af urin-albumin/kreatinin-ratio). RAS-blokade kan foregå med ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptor blokade med for eksempel enalapril, ramipril, losartan eller irbesartan. Der fokuseres på at behandle med fuld dosis og stile aggressivt mod et blodtryksmål på <130/80 mmHg. RENAAL-studiet1fra 2001 viste, at risiko for nyresvigt og død blev reduceret med 16% ved at give losartan 100 mg dagligt til patienter med type 2-diabetes og makroalbuminuri. Numbers Needed To Treat (NNT) for losartan til diabetisk nyresygdom i fire år var her 28. Samtidigt viste IRMA2-studiet, at...