Patienten med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom – type 2-diabetes som risikofaktor for hjerte-kar-sygdom

Sten Madsbad | Apr 2020 | Almen praksis | Apoteket | Diabetesskolen | Sygeplejersken |

Sten Madsbad
professor, overlæge, dr.med.,
Endokrinologisk Afdeling,
Hvidovre Hospital

Type 2-diabetes og hjertesygdom er tæt sammenkoblede, hvorfor hjertepatienten bør screenes for diabetes, og omvendt bør man være opmærksom på hjerte-kar-sygdom hos diabetespatienten. I almen praksis vil omkring 25% af patienterne med type 2-diabetes have erkendt hjertesygdom og omkring 50-70% af alle patienterne med type 2-diabetes dør af hjerte-kar-sygdom. I den ambulante situation er det derfor vigtigt at fokusere på, om patienten har erkendt hjerte-kar-sygdom eller er i meget høj risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom, fordi vi i dag har behandlinger, der sænker den kardiovaskulære risiko. Patienter med type 2-diabetes har i gennemsnit ca. to gange øget risiko for en kardiovaskulær hændelse sammenlignet med baggrundsbefolkningen, og hos patienten med type 2-diabetes, som har haft en kardiovaskulær hændelse, er risikoen for at dø af hjerte-kar-sygdom tre - fire gange større end i baggrundsbefolkningen. Vi ved også, at patienter med mikro- eller makroalbuminuri har speciel høj risiko for at dø af hjerte-kar-sygdom. En anden gruppe af patienter med type 2-diabetes, som har stor risiko for at dø af hjerte-kar-sygdom, omfatter patienter, der er meget insulinresistente. De er ofte karakteriseret ved udtalt abdominal fedme og svær dyslipidæmi karakteriseret ved høje triglycerider (>1,7 mmol/l) og lav HDL-kolesterol (<1,0 mmol/l). Denne gruppe vil ofte også have en svær regulerbar hypertension og sendiabetiske komplikationer. I almen praksis vil omkring 25% af patienterne med type 2-diabetes have erkendt hjertesygdom. Blandt patienter, der indlægges med akut koronarsyndrom vil omkring 25% have erkendt type 2-diabetes, og ligeledes omkring 25% har ikke erkendt type 2-diabetes. Type 2-diabetes og hjertesygdom er således tæt sammenkoblede, hvorfor hjertepatienten bør screenes for diabetes, og omvendt bør man være opmærksom på hjerte-kar-sygdom hos diabetespatienten. Omkring 50-70% af alle patienterne med type 2-diabetes dør af hjerte-kar-sygdom. Det er baggrunden for den aggressive behandling af dyslipidæmien og hypertensionen samt at anbefale rygestop. Vi ved, at behandling af...