Tidlig versus sen påbegyndelse af antiretroviral behandling og udvikling af leverfibrose blandt hiv-smittede i START-studiet

Lars Peters | Apr 2020 | Infektionsmedicin |

Lars Peters
læge, CHIP,
Infektionsmedicinsk Klinik,
Rigshospitalet

HIV-positive personer har en højere forekomst af lever-relateret-sygdom som hepatitis, non-alkoholisk fedtleversygdom og leverfibrose. I denne artikel redegøres for resultaterne fra START-studiet, i forhold til risikoen for leverfibrose ved henholdsvis tidlig versus sen påbegyndelse af antiretroviral behandling.  Hiv-positive personer har, sammenlignet med baggrundsbefolkningen, en høj forekomst af lever-relateret sygdom og død, som hidtil primært har været forårsaget af samtidig infektion med hepatitis B (HBV) og C (HCV) og/eller et stort alkoholforbrug. Spektret af leversygdom blandt hiv-smittede er under forandring Samtidig med at behandlingsmulighederne for viral hepatitis er markant forbedrede, har man i de senere år observeret en stigende forekomst af non-alkoholisk fedtleversygdom (kaldet non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, i den internationale litteratur), som kan betragtes som den hepatiske manifestation af det metaboliske syndrom. NAFLD kan manifestere sig som hepatitisk steatose eller steatohepatitis, hvor der, udover fedt i leveren, også er inflammation (non-alcoholic steatohepatitis, NASH) med eller uden fibrose. En definitiv diagnose af NASH kræver en biopsi. Diagnoserne NAFLD og NASH forudsætter desuden et alkoholforbrug på mindre end 20 g pr. dag for kvinder og 30 g pr. dag for mænd, hvilket vanskeliggør afgrænsningen overfor alkoholisk leversygdom.1 En meta-analyse fra 2017, som inkluderede studier af hiv mono-inficerede personer fra Vesteuropa, Nordamerika, Japan og Kina, fandt en prævalens af NAFLD, NASH og fibrose (baseret på leverbiopsi) på henholdsvis 35%, 42% og 22%. Risikofaktorer for NAFLD var højere body mass index (BMI), type 2-diabetes, hypertension samt forhøjede værdier af triglycerider, totalt kolesterol, LDL-kolesterol, aspartat aminotransferase (ASAT), alanin aminotransferase (ALAT). Andre risikofaktorer var højt CD4-celletal og lavt HDL-kolesterol. Studierne af NASH var for små til at identificere risikofaktorer, men forhøjet BMI, faste glukose og ASAT var associeret med øget risiko for fibrose.2Med en stigende alder og en høj forekomst af diabetes og dyslipidemi blandt hiv-positive personer forventes forekomsten af metabolisk leversygdom at stige yderligere i fremtiden.1 Antiretroviral behandling og leverfibrose - erfaringer fra...