Overlevelse hos resecerede pancreascancer-patienter – efterbehandlet med Gemcitabin i en national uselekteret dansk cohorte

Louise Skau Rasmussen | Apr 2020 | Gastroenterologi | Onkologi |

Louise Skau Rasmussen
reservelæge, ph.d.-studerende,
Onkologisk Afdeling,
Aalborg Universitets Hospital

Pancreascancer er den fjerdehyppigste årsag til kræftrelateret død hos både mænd og kvinder i Europa. De fleste patienter med pancreascancer diagnosticeres i fremskredent stadie. Man har evalueret effekten af postoperativ tillægs-kemoterapi, og i 2007 blev postoperativt Gemcitabin sammenlignet med observation. Hos pancreascancer-patienter, som havde fået kurativ resektion mellem 2011-2016 svarede overlevelsen efter postoperativ Gemcitabin til den, som blev vist i et randomiseret fase III-forsøg. Gevinsten med hensyn til overlevelse ved postoperativ Gemcitabin var begrænset til patienter med lymfeknudemetastaser. Pancreascancer er den fjerdehyppigste årsag til død af kræft hos både mænd og kvinder i Europa.1 Størstedelen af patienterne med pancreascancer diagnosticeres i et uresektabelt, lokal avanceret eller metastatisk stadie. Resektion er den potentielle kurative behandling, men er kun mulig hos ca. 15-20% af alle patienterne.2 I Danmark diagnosticeres ca. 1000 nye tilfælde af pancreascancer årligt, hvoraf ca. 150 patienter kurativt kan opereres.  Effekten af postoperativ tillægs-kemoterapi er evalueret i flere randomiserede fase III-forsøg (RCTs). I 2007 blev postoperativt Gemcitabin sammenlignet med observation. Dette resulterede i en bedret median overall survival (mOS) på 22,1 versus 20,2 måneder og en fem-års overlevelsesrate på 20,7% versus 10,4%.3 Baseret på dette har postoperativt Gemcitabin i seks måneder været standardbehandlingen i Danmark indtil 2016. Overførsel af resultater fra RCTs til daglig klinisk praksis kan være en udfordring, da patienterne ofte er ældre, i dårligere almentilstand og har flere komorbiditeter. Derfor er resultater på real-world pancreascancer-patienter behandlet i daglig klinisk praksis af stor interesse.  Formålet med studiet var at undersøge effekten af postoperativ Gemcitabin på overlevelsen i en uselekteret national dansk kohorte af pancreascancer-patienter behandlet med kurativ intenderet resektion i perioden 2011-2016.4 Dansk Pancreas Cancer Database Behandlingen af pancreascancer i Danmark foregår på fire kirurgiske og syv onkologiske centre. Demografiske og diagnostiske data samt behandlingsdata fra centrene er registreret prospektivt i den Danske Pancreas Cancer Database (DPCD).5 DPCD genanvender data fra CPR-registeret, Landspatientregisteret og...