Iltbehandling til den svært syge patient kan have alvorlige bivirkninger

Bodil Steen Rasmussen | maj 2020 | Almen praksis | Lungemedicin | Sygeplejersken |

Bodil Steen Rasmussen
Professor, overlæge, PhD,
Anæstesi og Intensiv afdeling,
Aalborg Universitetshospital

Olav Lilleholt Schjørring
Afdelingslæge, klinisk lektor, PhD,
Anæstesi og Intensiv afdeling,
Aalborg Universitetshospital

Den igangværende Covid-19 pandemi har sat fokus på patienter med behov for intensiv behandling. Antallet af patienter i respiratorbehandling er blevet en faktor for, hvordan det går med pandemien. For den svært syge patient er iltbehandling et centralt lægemiddel - men det er et tveægget svær, idet både for lidt og for meget ilt kan have fatale konsekvenser. I denne artikel gennemgår overlæge Bodil Steen Rasmussen og afdelingslæge Olav Lilleholt Schjørring ved Aalborg Universitetshospitals Anæstesi og Intensiv afdeling den aktuelle viden om iltbehandling til den akut syge voksne patient. Iltbehandling til den akut syge voksne patient Ilt er et lægemiddel, når det gives som led i en behandling. Oxygen (O), grundstof nr. 8, udgør som O2 cirka 20,8% af den atmosfæriske luft. Ilt er den danske betegnelse for O2, navngivet af Hans Christian Ørsted i 1814. Ilt er livsvigtigt, men… Ilt er grundpræmissen for liv og frygten for livstruende iltmangel i kroppens celler har ført til en mangeårig liberal iltbehandling. Ilt er dermed det hyppigst anvendte lægemiddel til akut syge voksne patienter og har hidtidigt været administreret under devisen ’lidt ilt er godt, mere ilt er bedre og endnu mere ilt er endnu bedre’. Faktum er, at iltbehandling kun ordineres i halvdelen af tilfældene, hvor det bliver givet1 og oftest i højere koncentrationer end tilstræbt.2 En forklaring kan være, at medicinsk ilt er et nemt tilgængeligt og billigt lægemiddel, som kan påbegyndes præhospitalt og forsættes overalt på hospitalerne. Et nyligt publiceret systematisk review og meta-analyse, IOTA-studiet, viser en øget mortalitet ved liberal iltbehandling til akut syge voksne patienter.3 IOTA-studiets konklusion baseres på 25 randomiserede studier med i alt 16.037 patienter indenfor en bred vifte af kritisk sygdom (apopleksi, traumatisk hjerneskade, myokardieinfarkt, hjertestop, sepsis, intensiv terapi og akut kirurgi). Førende forskningsgrupper argumenterede dog i forbindelse med publikation af IOTA-studiet i Lancet3 for...