Et nemt og gratis redskab til at screene for synsfeltudfald efter apopleksi

Maria Nordfang | maj 2020 | Neurologi |

Maria Nordfang
neuropsykolog, lektor,
Neurologisk Klinik,
Rigshospitalet Glostrup,
Institut for Kommunikation
og Psykologi,
Aalborg Universitet

Valdemar Uhre
cand.psych.,
Danish Research Center for
Magnetic Resonance (DRCMR), Hvidovre Hospital,
Forskningsenheden, Børne og
Ungdomspsykiatrisk Center, Gentofte Hospital,
Institut for Klinisk Medicin,
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Jette Lautrup Frederiksen
professor, overlæge dr.med.,
Klinik for Synsnervebetændelse,
Dansk Multipel Sklerose Center,
Rigshospitalet-Glostrup

Randi Starrfelt
professor (mso), dr.psych., ph.d.,
Institut for Psykologi,
Københavns Universitet

Apopleksi kan ofte medføre synsfeltudfald, som er problematiske, fordi de kan gøre udredningen af for eksempel kognitive vanskeligheder sværere. Selv mindre synsfeltudfald kan have afgørende betydning for patienternes generelle funktionsevne, arbejdsdygtighed og livskvalitet, da det kan påvirke læseevnen. En ny screeningstest for synsfeltudfald, c-VFT, kan bruges til patienter med nyopstået apopleksi. Den er nem at administrere og hurtig at gennemføre for det sundhedsfaglige personale. I to afprøvninger finder vi gode korrelationer med resultater fra detaljerede autoperimetrier, til trods for, at c-VFT blev udført under meget lempelige forhold. c-VFT kan bruges i den kliniske hverdag til at undersøge patienternes centrale synsfelt og kan bruges i vejledning ved valg af øvrige tests, til resultatfortolkning samt til at udpege patienter, som har behov for udredning af deres synsfelt, når de kan deltage i en autoperimetri. Synsfeltudfald er en hyppig følge af apopleksi. Op mod 30-40% af alle patienterne har synsfeltudfald efter deres hjerneskade.1 Synsfeltudfald er problematiske, fordi de kan vanskeliggøre udredningen af andre følger - for eksempel kognitive vanskeligheder, da patienterne kan have svært ved at se visuelt baseret testmateriale. Desuden ved vi, at selv mindre synsfeltudfald kan have afgørende betydning for patienternes tilbagevenden til arbejde, generelle funktionsevne og livskvalitet efter udskrivelse.2,3 Selv små synsfeltudfald i det centrale synsfelt kan påvirke læseevnen og kan dermed negativt påvirke evnen til at opfatte information på for eksempel computer og mobiltelefon.4 Nyindlagte apopleksipatienters synsfelt undersøges rutinemæssigt ved den neurologiske gennemgang. Her skal patienterne detektere fingerbevægelse eller -antal, præsenteret af undersøgeren i hver af synsfeltets fire kvadranter. Sådanne konfrontationstests kan være udmærkede til at opdage større synsfeltudfald, mens mindre udfald (for eksempel skotomer) kan være svære at opdage.5 Der findes en række forskellige metoder til mere detaljeret undersøgelse af patienternes synsfelter. Autoperimetrier, såsom ”Humphrey automated visual Field Analyzer”,6 giver meget pålidelig og detaljeret information, og udgør derfor den gyldne standard...