Lipider anno 2020 – nye lavere behandlingsmål

Merete Heitmann | maj 2020 | Almen praksis | Diabetesskolen | Lipid Skolen | Sygeplejersken |

Merete Heitmann
overlæge, lektor, ph.d.,
Kardiologisk Afdeling,
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

Der er tiltagende evidens for, at aflejringer i arterievæggen af LDL-kolesterol og andre kolesterolrige apolipoproteiner har en afgørende betydning for udvikling af iskæmisk hjerte-kar-sygdom, og at reduktion af LDL-kolesterol er direkte og positiv korreleret med en yderligere reduktion i kardiovaskulære hændelser. I denne artikel redegøres for de seneste konsensus-anbefalinger fra Dansk Cardiologisk Selskab i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Neurologisk Selskab og Dansk Karkirurgisk Selskab. Udgangspunktet er nye europæiske guidelines for behandling af dyslipidæmi. I 2019 publicerede European Society of Cardiology (ESC) en ny guideline for behandling af dyslipidæmi.1 I denne guideline understreges det, at der er tiltagende evidens for, at aflejringer i arterievæggen af low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) og andre kolesterolrige apolipoproteiner har en afgørende betydning for udvikling af iskæmisk hjerte-kar-sygdom. Flere nyligt publicerede placebo-kontrollerede studier med ezetimib og PCSK9-inhibitorer har vist, at disse præparater i tillæg til statin, medfører en yderligere reduktion af LDL-C og at denne er direkte og positiv korreleret med en yderligere reduktion i kardiovaskulære hændelser.2-4 Disse studier indikerer, at jo lavere LDL-C, der opnås, jo lavere er risikoen for fremtidige kardiovaskulære hændelser uden observation af nogen laveste grænse for LDL-C eller for bivirkninger. Hvert år reviderer Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) sine guidelines, så de altid er opdateret i henhold til den seneste evidens på området. Ofte foretages der kun mindre nationale justeringer i forhold til de europæiske guidelines, men i år afviger DCS´s guideline for behandling af dyslipidæmi på væsentlige områder. Den nye europæiske lipidguideline er gennemgået i samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Neurologisk Selskab og Dansk Karkirurgisk Selskab og der er opnået konsensus omkring nedenstående lipidmål. Kardiovaskulære risikogrupper Den kardiovaskulære risiko i en befolkning repræsenterer naturligvis et kontinuum, men for praktiske forhold er, som tidligere, indført fire risiko kategorier i den europæiske guideline1 (figur 1). Risikogrupperne adskiller...