Mitokondrielle DNA-variationer hos patienter med multipel sklerose 

Manouchehr Seyedi Vafaee | maj 2020 | Multipel Sklerose | Neurologi |

Manouchehr Seyedi Vafaee
associate professor,
Forskningsenhed for Psykiatri,
Klinisk Institut, Syddansk Universitet SDU;
Psykiatrisk Afdeling Odense,
Universitetsfunktion,
Nukleær Medicinsk Afdeling, OUH

Helena Sandgreen
stud.med., prægraduatstuderende,
Forskningsenhed for Psykiatri,
Klinisk Institute Syddansk Universitet SDU;
Psykiatrisk Afdeling Odense,
Universitetsfunktion

Sasan Andalib
postdoc,
Steno Diabetes Center Odense (SDCO)

Tanja Maria Michel
professor, forskningschef,
Forskningsenhed for Psykiatri,
Klinisk Institute Syddansk Universitet SDU;
Psykiatrisk Afdeling Odense,
Universitetsfunktion

Mitokondrielle DNA-variationer er mistænkt som led i ætiologien ved MS, hvis ætiologi er ukendt. Et tidligere studie har påvist, at en øget hyppighed af mitokondrielle DNA-variationer sammenlignet med kontrolgruppe. I denne artikel  beskrives resultaterne af et dansk  studie med henblik på at teste hyppigheden af disse mitokondrielle DNA-variationer kan genfindes i en anden befolkningsgruppe.  Multipel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk, demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet. Ætiologien i MS er ikke fuldt klarlagt, og forskning på området har på det seneste haft større opmærksomhed på det neurogenetiske aspekt. Udover nukleære gener er også mitokondrielle DNA-variationer mistænkt som led i sygdommen.1,2,3  Mitokondrielt DNA (mtDNA) er en enkelt cirkulær DNA-streng i mitokondriet, som er ansvarlig for syntese af mitokondrielt RNA og protein,4 og som kun nedarves maternelt.5   MtDNA variationerne G15927A og G15928A  I det eneste tidligere studie, som omhandlede sammenhængen mellem MS og de mitokondrielle DNA-variationer G15927A og G15928A fandt man, at der var en øget hyppighed af variationerne hos MS-patienter i forhold til kontrolpersoner i en tysk befolkning.6 Vi har således søgt at teste, om hyppigheden af disse mtDNA-variationer kunne genfindes i en anden befolkningsgruppe.7  I studiet indgik 100 patienter med relapse-remitting MS og 100 raske kontrolpersoner - alle fra Tabriz, som er en aserbajdsjansk provins i Iran. Kontrolpersoner blev ekskluderet, hvis de havde familiære dispositioner for neurodegenerative sygdomme. DNA blev ekstraheret fra blodprøver og amplificeret med Polymerase Chain Reaction (PCR). Herefter blev PCR-produkterne analyseret med Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP).   I denne analyse var det ikke muligt at differentiere mellem G15927A og G15928A, da de har positioner ved siden af hinanden. Derfor blev alle prøver med disse varianter DNA-sekventeret i den anden del af analysen, for at man kunne identificere den nøjagtige variation.   Resultater  Den første del af analysen viste, at mtDNA G15927A- eller G15928A-variationerne samlet set var til stede hos 11 ud af de 100 patienter, og hos syv ud af 100 kontrolpersoner (OR = 1,6; 95% CI: 0,5 - 5,2).  Den anden del af analysen viste, at mtDNA G15927A-variationen var til stede i en enkelt af de 100 MS-patienter og i tre af de 100 kontrolpersoner (OR = 0,3; 95% CI: 0,0 - 4,1). Den anden mtDNA-variation G15928A var til...