Trombolyse-behandling af stroke for patienter i NOAK-behandling

Anna Maria Strømmen | maj 2020 | Almen praksis | Neurologi |

Anna Maria Strømmen
afdelingslæge, ph.d.,
Neurologisk Afdeling,
Rigshospitalet

Helle Klingenberg Iversen
overlæge,
klinisk lektor, dr.med.,
Apopleksienheden,
Neurologisk Klinik,
Rigshospitalet,
Institut for Klinisk Medicin,
Københavns Universitet

Stroke (apopleksi) er en hyppig dødsårsag, og er den almindeligste grund til hjerneskade hos voksne. 12.000 danskere rammes årligt af stroke. Trombolysebehandling er effektiv og fremmer rekanalisering hos stroke-patienter med akut iskæmisk stroke. Patienter i behandling med en trombin-hæmmer kan behandles med specifik antidot, hvilket gør det muligt, at de kan behandles med trombolyse umiddelbart efter. NOAK-behandling med faktor Xa-hæmmere er, afhængig af hvornår det indtages, kontraindikation for trombolysebehandling, og en hurtigvirkende effektiv antidot til faktor Xa-hæmmere vil gøre trombolysebehandling mulig ved stroke hos patienter, som er i faktor Xa-hæmmer NOAK-behandling. Stroke (apopleksi, blodprop eller blødning i hjernen) er en hyppig årsag til død verden over1 og er den hyppigste årsag til erhvervet hjerneskade hos voksne. I Danmark rammes ca. 12.000 personer af stroke årligt. Ca. 85% af alle tilfældene er på iskæmisk baggrund, på grund af trombose eller emboli, der medfører karokklusion, og dermed ilt og glukosemangel, resulterende i celledød, hvis blodtilførslen ikke genvindes indenfor få minutter. Afhængig af kollateral karforsyning og spontan trombolyse, kan det omkringliggende væv dog opretholde en vis blodtilførsel i få timer - et område kaldet penumbra. Ved manglende reperfusion vil denne blodtilførsel dog ophøre, resulterende i et større infarceret område, der består af kerne-infarktet og den tidligere penumbra. Hjerneblødning udgør 15% af alle stroke-tilfælde, heraf er ca. 10-12% intracerebrale hæmoragier (ICH) og 3-5% subarachnoidale hæmoragier (SAH). ICH skyldes oftest småkarssygdom, relateret til hypertension eller amyloid angiopati. Ca. 15% af ICH-tilfældene skyldes årsager som for eksempel underliggende tumorer eller vaskulære malformationer. Patienter, der er i behandling med orale antikoagulantia grundet en underliggende atrieflimren har en årlig ICH-risiko på ca. 0,2-0,5% for non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia (NOAK) og ca. 0,85-1,1% for warfarin. Trombolysebehandling Effekten af trombolysebehandling med alteplase (Actilyse®) på akut iskæmisk stroke (AIS) blev påvist i de første store randomiserede studier i USA og Europa2-4 og...