Hvilke faktorer har betydning for behandlingsudkomme hos børn med multipel sklerose?

Tine Iskov Kopp | maj 2020 | Multipel Sklerose | Neurologi |

Tine Iskov Kopp
cand.scient., ph.d.,
Dansk Multipel Sclerose Center,
Neurologisk Klinik,
Det Danske Scleroseregister,
Rigshospitalet Glostrup

Melinda Magyari
overlæge, ph.d.,
Dansk Multipel Sclerose Center,
Neurologisk Klinik,
Det Danske Scleroseregister,
Rigshospitalet Glostrup

Til børn og unge under 18 år med multipel sklerose (MS) bruges sygdomsmodificerende medicin stadig mere, på trods af, at de nuværende behandlingsguidelines er baseret på studier med voksne. MS viser sig imidlertid forskelligt hos voksne og hos børn/unge, og det er derfor vigtigt at vide mere præcist, hvordan medicinen påvirker børns sygdomsudvikling. Studiet her har vist, at medicinens effekt hos børn og voksne er sammenlignelig, dog er kønseffekten ikke ligeså udtalt hos voksne. Studiet understøtter, at tidlig påbegyndelse af behandling giver en gavnlig prognose - både hos pædiatriske og hos voksne MS-patienter.  Sygdomsmodificerende medicin bruges i stigende grad til børn og unge under 18 år med multipel sklerose (MS) på trods af, at de nuværende behandlingsguidelines er baseret på data fra randomiserede, kliniske studier med voksne.  Da pædiatrisk MS manifesterer sig anderledes end MS hos voksne blandt andet med hyppigere attakker,1 men med langsommere handicap-akkumulering,2 er det vigtigt at vide, hvordan medicinen påvirker børns sygdomsudvikling. Sådanne studier vil bidrage til at udvikle behandlingsguidelines, der er skræddersyet specifikt til børn. Formål og metode Vi har anvendt data fra Det Danske Scleroseregister,3 som er et landsdækkende register, der indeholder kliniske og demografiske data på alle danske patienter med MS. MS-patienter, der får sygdomsmodificerende behandling ses på neurologiske afdelinger hver tredje - sjette måned, hvor diverse kliniske data registreres. Da denne registrering er lovpligtig, har vi et komplet register over alle MS-patienter i sygdomsmodificerende behandling.  Diagnose og behandling af MS blandt børn er begrænset til tre klinikker hos neurologer med ekspertise i pædiatrisk MS. Vi har fra dette register samlet en kohorte af alle børn med pædiatrisk MS, som påbegyndte behandling med sygdomsmodificerende behandling inden deres fyldte 18. år (N = 137) og fulgt dem for attakker og Expanded Disability Status Scale (EDSS) score frem til deres 25-års fødselsdag.  Vi har herefter...