Fædres brug af azathioprin/6-mercaptopurin/methotrexat og sygelighed hos børnene

Bente Nørgård | Jun 2020 | Dermatologi | Gastroenterologi | Psykiatri | Reumatologi |

Bente Nørgård
professor, overlæge,
Odense Universitetshospital

Der er begrænset viden om perinatale outcomes hos børn, hvis fædre har taget medicin omkring konceptionstidspunktet, herunder azathioprin (AZA)/6-mercaptopurin (6-MP), methotrexat (MTX), steroid og biologisk terapi, ligesom der mangler evidens for sammenhænge mellem paternel eksponering og eventuelle langtidseffekter hos barnet. I denne artikel belyses fædres brug af AZA/6-MP/MTX i perioden inden konceptionen og risikoen for udvikling af cancer eller udviklingsmæssige problemer hos børnene.  Vores forskningsgruppe, der beskæftiger sig med forskning inden for kroniske inflammatoriske sygdomme og reproduktionsudfald, har for nylig publiceret følgende artikel i Reproductive Toxicology: ”Paternal use of azathioprine/6-mercaptopurine or methotrexate within 3 months before conception and long-term health outcomes in the offspring - a nationwide cohort study”.1 Det, der ansporede os til artiklen, var, at der i litteraturen er meget begrænset fokus på fædre-vinklen, når det gælder reproduktions-outcome. Mens forhold vedrørende sammenhængen mellem maternelle eksponeringer og reproduktionsudfald har været et betydeligt forskningsområde gennem årtier, har betydningen af paternelle faktorer omkring konceptionstidspunktet tiltrukket sig langt mindre interesse.  Der er stadig begrænset viden om perinatale outcomes hos børn, hvis fædre har taget medicin omkring konceptionstidspunktet, herunder azathioprin (AZA)/6-mercaptopurin (6-MP),2-4 methotrexat (MTX),5-7 steroid,8,9 og biologisk terapi,10 men vi har stort set ingen evidens for sammenhænge mellem paternel eksponering for en række af lægemidler og eventuelle langtidseffekter hos barnet.  AZA, 6-MP og MTX er immunomodulatoriske lægemidler, som har været anvendt i mere end 50 år i behandling af inflammatorisk tarmsygdom (IBD) og en række af forskellige andre autoimmune sygdomme, herunder rheumatiske lidelser og hudsygdomme, og de er yderligere brugt i forbindelse med organtransplantation.  Et af de outcomes, der i vores artikel er fokus på, er cancer hos børnene. Rationalet for at undersøge mulig cancer blandt børn, hvis fædre har været behandlet med AZA/6-MP/MTX, stammer fra studier af mulig mutagen effekt af lægemidlerne på spermatocytter eller en direkte toksisk effekt via sædvæske, og...