Hovedpine og nakkesmerter – fysisk aktivitetsniveau og livskvalitet

Lotte Skytte Krøll | Jun 2020 | Almen praksis | Neurologi | Reumatologi |

Lotte Skytte Krøll
fysioterapeut, MPH, ph.d.,
Dansk Hovedpinecenter,
Rigshospitalet-Glostrup

Nakkesmerter forekommer hos en stor andel af personer med migræne, der samtidig også lider af spændingshovedpine. Sammenlignet med raske havde denne gruppe et lavere niveau af fysisk aktivitet, lavere trivsel, højere stressniveau samt dårligere selv-vurderet helbred. Generelt har de ofte et lavt fysisk aktivitetsniveau, men konditionstræning kan forbedre deres symptomer.   I henhold til de internationale diagnostiske kriterier (ICHD-3)1 defineres migræne som anfald med hovedpine, der varer mellem fire og 72 timer, med moderat til svær smerteintensitet af pulserende/dunkende karakter, unilateral lokalisering, forværring ved fysisk aktivitet, og som ledsages af kvalme og/eller lys- og lydfølsomhed. Spændingshovedpine defineres som anfald med hovedpine, der varer mellem 30 minutter og syv dage, med en let til moderat smerteintensitet af pressende/strammende karakter, bilateral lokalisering, ingen forværring ved fysisk aktivitet og kan være ledsaget af lys- eller lydoverfølsomhed, men ingen kvalme.1 Nakkesmerter defineres som smerter lokaliseret i nakkeregionen med eller uden udstråling til hoved, krop og overarme.2 Migræne forekommer hos 15% af den samlede befolkning. En stor del af dem, som lider af migræne, lider også af spændingshovedpine og nakkesmerter. Befolkningsundersøgelser har vist, at 94% af alle de personer, der lider af migræne, også lider af spændingshovedpine og at 83% heraf også lider af nakkesmerter.3,4 Selvom andelen af personer med disse kombinerede tilstande er stor, er den meget lidt beskrevet, om overhovedet, i litteraturen.  De generelle anbefalinger for non-farmakologisk behandling for migræne er typisk livstilsændringer i form af øget træningsniveau, håndtering af triggerfaktorer og behandling med afspænding og biofeedback.5,6 Disse anbefalinger er også relevante til personer, der både lider af migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter.  I fysioterapien i specialiserede hovedpinecentre lider en stor andel af patienterne af en kombination af migræne og spændingshovedpine med eller uden nakkesmerter. Derfor ønskede vi at undersøge, hvor stor en andel af personer med migræne, i Dansk Hovedpinecenter, der også led af...