Psoriasisartrit og psoriasis – patienters livskvalitet og kontakt med sundhedsvæsenet

Kåre Steinar Tveit | Jun 2020 | Dermatologi | Reumatologi |

Kåre Steinar Tveit
seksjonsoverlege,
hudavdelingen,
Haukeland universitetssykehus

Nordisk undersøgelse viser, at psoriasisartrit og psoriasis er to lidelser, der begge påvirker patienternes livskvalitet negativt, og at belastningen er størst hos de patienter, som både har psoriasisartrit og psoriasis. Psoriasis (PsO) blev defineret i 2014 som en systemisk sygdom og ikke kun en hudsygdom. Igennem de seneste 10-15 år er vores forståelse af patogenesen eksploderet, og i dag betragter mange psoriasis som en vigtig model til forståelse af en lang række immunologiske sygdomme. Parallelt med øget forståelse af mekanismen bag psoriasis har vi også fået et øget fokus på, hvad det betyder at have en kronisk hudsygdom. Der har især været et øget fokus på komorbiditet og hvordan dette påvirker livskvaliteten.1 Den vigtigste komorbiditet er psoriasisartrit (PsA), der udvikler sig gradvist hos op til en tredjedel af alle psoriasispatienter.2.3 Et stort antal undersøgelser har vist, at psoriasispatienter med samtidig artritis har en betydelig reduktion i deres livskvalitet.4 I det hidtil største studie af livskvalitet ved psoriasis og psoriasisartrit- Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (MAPP)- blev der påvist en signifikant reduktion i sundhedsrelateret livskvalitet hos patienter med psoriasis og psoriasisartrit.4 MAPP-undersøgelsen omfattede dog ikke de nordiske lande. Derfor blev der udført en separat undersøgelse - NORdic PAtient survey of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (NORPAPP) - for at få en bedre forståelse af de udfordringer, som patienter med psoriasis og psoriasisartrit står overfor i Norge, Sverige og Danmark.5-7 Metode • Deltagere / undersøgelsespopulation NORPAPP-undersøgelsen var baseret på en repræsentativ undersøgelse af 22.050 personer i alderen 18-74 år, som var tilfældigt udvalgt fra YouGovs database over potentielle deltagere i Skandinavien. De blev efterfølgende spurgt til, om de havde psoriasis eller psoriasisartrit. I alt oplyste 1264 deltagere, at de var blevet diagnosticeret af en læge, hvoraf 1221 (96,6%) svarede på en anmodning om deltagelse i undersøgelsen. De skulle besvare spørgsmål, der dækkede flere...