Type 2-diabetes og bariatrisk kirurgi – skal der forsat screenes for diabetiske senkomplikationer, hvis diabetes forsvinder efter kirurgi?

Lene Ring Madsen | Jun 2020 | Almen praksis | Diabetesskolen |

Lene Ring Madsen
1. reservelæge, MD, ph.d., klinisk assistent,
Medicinsk Afdeling, Herning,
Hospitalsenheden Vest,
Steno Diabetes Center Aarhus,
Aarhus Universitetshospital og
Region Midtjylland

Bjørn Richelsen
professor, overlæge, dr, med.,
Steno Diabetes Center Aarhus
og Afdeling for Diabetes
og Hormonsygdomme,
Aarhus Universitetshospital

Næsten 70% af alle med type 2-diabetes, som får gastrisk bypass for svær overvægt, har ikke længere diabetes et år efter operationen. Skal man så fortsat screene for sendiabetiske komplikationer? Konklusionen er, at det ikke kan anbe-fales at stoppe rutine-screeningen for diabetisk retinopati efter en bypass-operati-on. Man bør stadig følge screeningsprogrammet som hos øvrige diabetespatienter – med årlig kontrol af HbA1c samt screening for diabetiske senkomplikationer. Hvis man har velreguleret type 2-diabetes, kan dette foregå hos alment praktiserende læge. Vi har fornyeligt vist, at op mod 70% af danskere med type 2-diabetes, der får foretaget gastrisk bypass på grund af svær overvægt, ikke længere har type 2-diabetes et år efter operationen. Spørgsmålet er så: Skal man fortsat screene for sendiabetiske komplikationer, herunder diabetisk retinopati, hvis diabetes er forsvundet efter operationen? Roux-en-Y gastrisk bypass (gastrisk bypass) er, sammen med sleeve gastrektomi, de to mest anvendte fedmekirurgiske operationer både i Danmark og på verdensplan.1 I 2018 blev der foretaget ca. 1200 fedmekirurgiske operationer i Danmark. Hertil skal lægges det ukendte antal af operationer danskere får foretaget i udlandet.2  Som anført har vi vist i en større register-baseret undersøgelse, at hos personer med type 2-diabetes og svær overvægt (BMI >35 kg/m2), der primært fik foretaget gastrisk bypass med henblik på behandling af den svære overvægt, var type 2-diabetes forsvund-et hos ca. 70% et år efter operationen.  Der var større sandsynlighed for, at type 2-diabetes forsvandt hos yngre personer med kortere varighed af diabetes, og som derfor endnu ikke fik behandling med insulin. Vores undersøgelse viste også, at hos de personer, hvor type 2-diabetes var forsvundet et år efter operationen, havde en fjerdedel udviklet type 2-diabetes igen fem år efter operationen.3  Dog fandt vi også, at der fem år efter gastrisk bypass, fortsat var mere end 70%, hvor diabetes var forsvundet. Deraf kan man...