Etiske dilemmaer i klinisk sygeplejepraksis

Anita Haahr | Jun 2020 | Sygeplejersken |

Anita Haahr
lektor, cand.cur., sygeplejerske, ph.d.,
VIA Sygeplejerskeuddannelse,
Aarhus,
VIA Forskningscenter for
Sundhed og Velfærdsteknologi,
Program for Rehabilitering

Annelise Norlyk
lektor, cand.cur., sygeplejerske, ph.d.,
Institut for Folkesundhed,
Research Unit for Nursing and Healthcare,
Aarhus Universitet

Bente Martinsen
lektor, cand.cur., sygeplejerske, ph.d.,
Institut for Folkesundhed,
Research Unit for Nursing and Healthcare,
Aarhus Universitet

Pia Dreyer
professor, cand.cur., sygeplejerske, ph.d.,
Institut for Folkesundhed,
Research Unit for Nursing and Healthcare,
Aarhus Universitet,
Intensiv, Aarhus Universitets Hospital,
Bergen Universitet, Norge

Sygeplejefaget påvirkes i vore dage af krav om effektivitet, optimering, standardisering og ikke mindst af de nye muligheder, som udviklingen på sundhedsområdet giver. Sygeplejersker møder i stigende grad krav fra både patienter og pårørende og fra politikere samt fra andre samarbejdspartnere. Midt i den kompleksitet skal sygeplejersker træffe etiske valg, som er bedst for patienten. De etiske konflikter, som sygeplejerskerne oftest beskriver, er mere en etisk bekymring end et egentligt dilemma. Det er bekymringer som opstår, fordi de må gå på kompromis med grundlæggende sygeplejefaglige værdier i et system, hvor standardisering af pleje og behandling i stadig højere grad er i højsædet. Sygeplejerskerne oplever derfor, at deres faglighed kompromitteres. Sygeplejefaget er i hastig udvikling og påvirkes af faktorer som krav om effektivitet, optimerede patientforløb, standardisering og ikke mindst de muligheder og nye behandlingstilbud, som følger af den medicinske og teknologiske udvikling. Sygeplejen er altså blevet mere kompleks, og sygeplejersker står i stigende grad i situationer, hvor der ikke kun stilles krav fra patienter og pårørende, men i høj grad også fra politiske interessenter og tværprofessionelle samarbejdspartnere. Det er midt i den kompleksitet, at sygeplejersker på daglig basis skal træffe etiske valg til patientens bedste - og med en respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Etiske og moralske beslutninger er en indlejret del af sygeplejepraksis, hvor sygepleje ideelt set baserer sig på en helhedsorienteret forståelse af det enkelte menneskes situation og livsverden. Et sådant helhedssyn kan ofte være svært at opnå i en praksis præget af mangel på personale og krav om effektivitet. I sidste ende kan det medføre, at sygeplejersker oplever etiske konflikter, hvor de bioetiske principper om godgørenhed, retten til selvbestemmelse, ikke-skade princippet og princippet om retfærdighed ikke kan vejlede sygeplejersker i deres beslutningstagning, men tværtimod viser sig at være i modstrid med hinanden. Et etisk dilemma Et...