Varetagelse af kronisk obstruktiv lungelidelse i almen praksis i Danmark

Anders Løkke | Jun 2020 | Almen praksis | Sygeplejersken |

Anders Løkke
specialeansvarlig overlæge,
Medicinsk Afdeling,
Vejle, Sygehus Lillebælt

Forekomsten af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) er høj blandt voksne danskere og medfører hvert år mange indlæggelser og dødsfald. Det er besluttet, at patienter med KOL skal følges og kontrolleres i almen praksis frem for på hospitalerne. Det er nogle år siden, at dette studie er udført, og siden er der blevet ansat hjælpepersonale i almen praksis, med fokus på undervisning, organisering og på selve sygdommen KOL. Det er et skridt på vejen, men der resterer stadig arbejde med udvikling af systematik, ensartethed og kvalitet i KOL-behandlingen. Dette skal ses i lyset af, at almen praksis har rigtig mange udfordringer, som består i en ældre befolkning, flere kroniske sygdomme, og skærpede registreringskrav. Mere tid til patienten og en mere holistisk tilgang er således nødvendig for at behandlingen er til gavn for både for patienten, lægen og samfundet. Forekomsten af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) er høj blandt voksne danskere og medfører hvert år megen lidelse samt mange forværringer/opblussen i sygdommen, indlæggelser og dødsfald. Med den nyeste overenskomst for almen praksis (AP), som er gældende fra 1. januar 2018,1 blev det blandt andet besluttet, at flere personer med KOL skal følges og kontrolles i AP frem for på hospitalerne. Der er tale om et omfattende program, som indebærer en ny honoreringsmodel, begrænsede henvisningsmuligheder, specialistrådgivning, kodning og indberetning af data, udarbejdelse af forløbsplaner med videre. Samtidig er det præciseret, at samtlige konsultationer og årskontroller for omfattede patienter kan udføres af såvel læge som klinikpersonale. De aftalte kroniker-årshonorarer udbetales uanset antallet af årlige konsultationer via fysisk fremmøde - herunder årskontroller, telefon og/eller e-mail. I en nylig publiceret artikel i Danish Medical Journal1 fra maj 2020 har varetagelsen af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) i AP i Danmark i tiden op til den nye overenskomst været under lup. Mere konkret gik studiet ud på at se årskontrollerne...