COVID-19 perspektiver fra tre udenlandske medicinske tidsskrifter

Best Practice Nordic | Jun 2020 | COVID-19 |

Dyk ned i det udenlandske COVID-19-informationsflow. Vi har udvalgt tre COVID-19-overskrifter fra tre store medicinske tidsskrifter: the British Medical Journal, JAMA Network & The Lancet. Læs om vurdering af astma under pandemien, risikoen for at udvikle invasiv pulmonal aspergillose og om konsekvenserne ved USAs unøjagtighed i registrering af dødsårssager.  The Lancet Microbe: COVID-19 og pulmonal aspergillose En kommentar i the Lancet Microbe har undersøgt en stigende bekymring for, at patienter med COVID-19 kan være i risiko for at udvikle invasiv pulmonal aspergillose*. Kommentaren refererer til flere studier, som har vist, at en stor del af patienter diagnosticeret med COVID-19 og invasiv pulmonal aspergillose indlægges på intensiv, blandt andet en kinesisk kohorte-undersøgelse af 221 patienter diagnosticeret med COVID-19. Der blev, ifølge the Lancet, fundet svampeinfektioner i syv af patienterne – alle syv blev indlagt på intensivafdelingen. *Aspergillose er betegnelsen for en række af sygdomstilstande forårsaget af skimmelsvampen Aspergillus. Skimmelsvampene kan forårsage infektioner i lunger, øvre luftveje, bihuler og øregange og kan i værste fald sprede sig til de indre organer. Læs hele artiklen her. British Medical Journal: Astma under covid-19-pandemien Flere rutinemæssige dele af lægers opgaver er blevet vanskeliggjort under COVID-19-pandemien. Vurdering og kontrol at patienter med astma er en af disse opgaver. Det er en særlig udfordring på grund af de mange overlap af symptomer med COVID-19, herunder hoste og åndenød og på grund af minimeringen af fysiske møder mellem læge og patient. The British Medical Jounal (BMJ) har bragt en artikel, som beskriver, hvordan man adskiller de to diagnoser fra hinanden og som gennemgår håndteringen af voksne med forværret astma i almen praksis under COVID-19-udbruddet. I mangel på konkrete beviser, der indikerer andet, så skal personer med astma, især alvorlig astma, ifølge BMJ, betragtes som at have en højere risiko for at udvikle alvorlige komplikationer som følge af COVID-19....