Faglig test: KOL

Best Practice Nordic | Jun 2020 | Almen praksis | Apoteket | Sygeplejersken |

Tjek din viden om kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) KOL er den sygdom, som bidrager mest til social ulighed i sundhed og er samtidig en af de sygdomme, som forårsager flest dårlige og tabte leveår. Årligt dør 3300 personer direkte som følge af KOL og 2200 personer, hvor KOL er den indirekte dødsårsag. Fordelt efter sværhedsgraden har ca. 166.000 mild, 230.000 moderat og 40.000 svær/meget svær luftvejsobstruktion.  Tag vores faglige test om KOL og tjek din viden om behandling, komorbiditeter og inhalationsteknik. Du vil se de korrekte svar til sidst i testen. [gravityform id="28" title="true" description="false" tabindex="2"]