MEDtalk: Immunterapi som førstelinjebehandling af ikke-operabel malignt pleuralt mesotheliom

Best Practice Nordic | Jun 2020 | ASCO20 Virtual |

På årets ASCO-kongres blev data fra et fase II-studie af førstelinjebehandling med durvalumab i kombination med cisplatin og pemetrexed til patienter med avanceret malignt mesotheliom. Hør Jens Benn Sørensen, overlæge, onkologisk klinik, Rigshospitalet, faglige perspektivering af de nye data.