Eksponering for ftalater som foster og risiko for atopisk sygdom i fem-års alderen

Camilla Jøhnk Christensen | Jun 2020 | Almen praksis | Dermatologi |

Camilla Jøhnk Christensen
stud.med.,
Miljømedicinsk afdeling,
Syddansk Universitet

Tina Kold Jensen
professor, forskningsleder,
Miljømedicinsk Afdeling,
Syddansk Universitet,
Odense Børnekohorte

Arne Høst
overlæge,
H.C. Andersen Børnehospital,
Odense Universitetshospital

Der er ikke tydelig sammenhæng mellem eksponering for ftalater i fostertilstanden og udvikling af atopiske sygdomme i fem-års alderen. Der synes dog at være reduceret risiko for eksem ved eksponering for den ene af ftalatmetabolitterne. Ved høfeber er det lidt anderledes, idet vi for første gang har påvist tendens til øget risiko hos fem-årige, hvis de har været udsat for øget ftalateksponering i fostertilstanden. Undersøgelser af børnene igen i ni-ti års alderen er dog nødvendige, for at vi kan få en mere sikker allergi- og astmadiagnostik. Forekomsten af atopiske sygdomme blandt børn og unge er på verdensplan stigende, og astma er den hyppigste kroniske sygdom blandt børn. Forekomsten af astma kulminerer  hos danske børn omkring syv-års alderen, hvorimod forekomsten af høfeber stiger helt op til teenageårene.1 Ætiologien bag de atopiske sygdomme er multifaktoriel og ikke fuldstændigt kortlagt. Forskning tyder på, at eksponering for hormonforstyrrende stoffer (for eksempel ftalater) i fostertilstanden kan påvirke immunsystemet og medføre at luftvejene bliver hyperreaktive.2 Ftalater Ftalater er hormonforstyrrende plastblødgørere, som findes i en lang række forbrugerprodukter, heriblandt cremer, kosmetik, badeforhæng, byggematerialer og på indersiden af madindpakning. Ftalater danner svage kemiske bindinger og lækker derfor nemt ud i miljøet. Vi eksponeres dagligt for ftalater via kost, inhalation og gennem huden. Ftalaterne metaboliseres i kroppen til deres aktive metabolitter og udskilles i urinen.3 Ftalaterne kan krydse moderkagen og dermed eksponeres fostret.4 Selvom stofferne udskilles fra kroppen relativt hurtigt, gør den konstante eksponering, at der er forholdsvis konstante niveauer af ftalat i urinen.5 Formål Formålet med denne undersøgelse var at undersøge, om der er en sammenhæng mellem eksponering for ftalater under graviditeten og udvikling af atopiske sygdomme hos barnet i fem-års alderen. Odense Børnekohorte Odense Børnekohorte er et samarbejde mellem Odense Universitetshospital, Odense Kommune, Syddansk Universitet og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. Gravide bosiddende i Odense Kommune blev i...