Funktionel og molekylær remission hos patienter med ulcerativ colit

Sebastian Kjærgaard | Jun 2020 | Gastroenterologi |

Sebastian Kjærgaard
læge,
Abdominalcenter K,
Bispebjerg Hospital,
København,
Biomedicinsk Institut,
Københavns Universitet,
Panum Instituttet

Ulrike Ries Feddersen
læge,
Abdominalcenter K,
Bispebjerg Hospital,
København,
Biomedicinsk Institut,
Københavns Universitet,
Panum Instituttet

Niels Bindslev
læge, lektor emeritus,
Biomedicinsk Institut,
Københavns Universitet,
Panum Instituttet

Ulcerativ Colit (UC) er en inflammatorisk sygdom i kolon-slimhinden, som skiftevis er præget af en rolig fase (remission) og symptomer som mavesmerter, hyppige afføringer samt slim og blod fra rectum. Nedsat livskvalitet kan følge med at have UC. Nogle UC-patienter har sygdomstegn, selvom kolon synes normal. Evaluering af funktionelle og biokemiske markører i forhold til at kunne vurdere risikoen for sygdom, behov for undersøgelser og indlæggelse samt udvikling af komplikationer, er derfor nødvendig. TJ-proteiner, såsom claudin-4 og claudin-2, har potentiale som biomarkører til at vurdere sygdomsaktivitet og behandlingsbehov. Ulcerativ Colit (UC) er en kronisk idiopatisk inflammatorisk tarmsygdom, der afficerer kolon-slimhinden og er karakteriseret ved skiftende aktivitet mellem to yderpunkter; rolig fase (remission) og pludselig opblussen af sygdomsaktivitet med symptomer som mavesmerter, hyppige afføringer samt afgang af slim og blod fra rectum. UC debuterer typisk i det unge voksenliv og kan medføre en betydelig nedsat livskvalitet, som er afhængigt af sygdommens udbredelse og aggressivitet. Vi bliver løbende bedre til ikke kun at behandle UC, men også til at vurdere sygdomsaktivitet og dermed justere og optimere behandlingsforløbet for den enkelte patient. Hvor man førhen blot foretog en klinisk vurdering, udføres i dag også en endoskopisk undersøgelse af tyktarmen. Dette er nødvendigt, da patientens kliniske tilstand sjældent afslører, i hvilket omfang kolon-slimhinden er afficeret. Det er veldokumenteret, at en endoskopisk normalisering af kolon-slimhinden (Mayo endoskopisk subscore 0-1)er associeret med længerevarende remission, mindre hospitalisering, færre kirurgiske indgreb, og ikke mindst nedsat risiko for udvikling af alvorlige senkomplikationer som for eksempel kolon-cancer.1,2 På den baggrund er endoskopi blevet en uundværlig del af den samlede vurdering og jævnlig monitorering af UC, og de nuværende behandlingsmål omfatter således både en bedring af patientens kliniske tilstand (klinisk remission) og en normalisering af kolon-slimhinden vurderet endoskopisk (endoskopisk remission). Det er vigtigt at holde sig for øje, at endoskopisk remission...