Irritabel tyktarm, fibromyalgi og kronisk træthed forekommer hyppigt og sjældent alene

Marie Weinreich Petersen | Jun 2020 | Gastroenterologi | Reumatologi |

Marie Weinreich Petersen
cand.scient.med., ph.d.,
Funktionelle Lidelser,
Aarhus Universitetshospital

Funktionel Lidelse er en ny kategori i det danske diagnosesystem, og karakteriseres ved for eksempel smerte og træthed. Man har diskuteret om irritabel tyktarm, fibromyalgi og kronisk træthed er selvstændige sygdomme. Funktionelle lidelser er hyppige og kan påvirke personen meget, især hvis man har flere samtidig. Diagnosen Funktionel Lidelse (ICD-10 DR688A9A–DR688A9C) er nyligt indført i det danske diagnosesystem og udgør en fælles samlet kategori for en række sygdomme, der karakteriseres ved fysiske symptomer - for eksempel smerte og træthed, som påvirker patientens funktionsevne og livskvalitet, uden at vi altid kender til den underliggende patofysiologi.1 De mest kendte funktionelle lidelser er syndromdiagnoserne irritabel tyktarm, fibromyalgi og kronisk træthed. Disse diagnoser blev oprindeligt udviklet indenfor medicinske specialer som gastroenterologi, reumatologi og infektionsmedicin, og det har været en vedvarende diskussion, om der er tale om selvstændige sygdomme, eller om sygdommene er udtryk for en fælles underliggende sygdomsproces og derfor optræder i de samme personer.2-5 Der findes kun få studier, der har undersøgt flere syndromer samtidig i den samme studiepopulation, og det har derfor været vanskeligt at vurdere det faktiske overlap mellem syndromerne. Dertil er mange studier udført på selekterede patientgrupper og i specialiserede kliniske settings, hvor der har været brugt forskellige terminologier for lidelserne. Dette har medført risiko for bias og gjort det vanskeligt at sammenligne resultater på tværs af studier. Store solide epidemiologiske undersøgelser, som har inkluderet flere diagnostiske tilgange samtidigt i ikke-selektererede studiepopulationer, har været sparsomme. Den første danske fokuserede satsning på at afdække funktionelle lidelser DanFunD-studiet (The Danish Study of Functional Disorders, www.danfund.org) blev etableret af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (nu: Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse), Region Hovedstaden, i 2012. DanFunD søger at afdække epidemiologien af de funktionelle lidelser, som det har været gjort for andre kroniske sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og diabetes, og derved skabe den nødvendige viden om...