Pædiatriske IBD-patienter med extraintestinale manifestationer har en mere aggressiv inflammatorisk fænotype

Sabine Jansson | Jun 2020 | Gastroenterologi |

Sabine Jansson
medicinstuderende,
Aarhus Universitet

Mikkel Malham
læge, ph.d.,
Børneafdelingen,
Hvidovre Hospital

Vibeke Wewer
læge, ph.d.,
Børneafdelingen,
Hvidovre Hospital

Christian Jakobsen
læge, ph.d.,
Børneafdelingen,
Hvidovre Hospital

Kronisk inflammatorisk tarmsygdom med debut i barndommen (pIBD) har ofte et mere kompliceret forløb sygdommen har i voksenalderen (aIBD). Fordøjelseskanalen påvirkes af sygdommen og pIBD-patienterne oftere sygdomsaktivitet. Disse patienter kræver mere aggressiv behandling, for at undgå yderligere komplikationer. Patienter, som er diagnosticeret med inflammatorisk tarmsygdom i barndommen (pIBD), har ofte et mere kompliceret sygdomsforløb sammenholdt med patienter diagnosticeret i voksenalderen (aIBD).1-4 Sygdommen involverer større dele af gastrointestinal-kanalen og pIBD-patienterne har oftere behov for behandling med immunsupprimerende og biologiske lægemidler. Trods det store behov for medicinsk vedligeholdelsesbehandling oplever pIBD-patienterne oftere aktivitet i deres sygdom, selv efter de er blevet voksne.1-4 IBD er karakteriseret ved inflammatoriske forandringer i gastrointestinal-kanalen, men ca. 20% af pIBD-patienterne har ledsagende extraintestinale manifestationer (EIM).5-7 EIM kan bestå af affektion af led (artritis), lever (primær skleroserende kolangitis og autoimmun hepatitis), hud (erythema nodosum, pyoderma gangrenosum og hidroadenitis suppurativa) og øjne (uveitis, scleritis og episcleritis). I studier, hvor man har sammenlignet pIBD og aIBD, synes børn at have en højere prævalens af EIM ved diagnosetidspunktet, hvor henholdsvis 9-24% og 3-8% har symptomer fra en eller flere EIM.5,8-10 Som det ses i tidligere publicerede studier (tabel 1), afficerer EIM hyppigst led, hud og lever ved pIBD, mens øjenpåvirkning er mere sjælden.5-7,11-13 Sammenligning af EIM-prævalensen er dog kompliceret af, at der i litteraturen er brugt forskellige definitioner af EIM. Hvorvidt EIM direkte påvirker udviklingen af IBD er stadig uklart. Publicerede data tyder dog på en potentiel association mellem EIM og et mere kompliceret sygdomsforløb ved pIBD, samt en tidsmæssig sammenhæng mellem aktivitet i pIBD og EIM.5,7-9 For at belyse dette emne har vi i et populationsbaseret dansk studie fulgt 319 pIBD-patienter (169 med morbus Crohn (pCD) og 150 med colitis ulcerosa (pUC)) igennem ni år. Data blev opgjort ved gennemgang af alle patientjournaler. Hvilke børn og unge udvikler EIM, og hvilken type af EIM...