MEDtalk: Osimertinib ændrer præmisserne for adjuverende behandling efter radikal operation af EGFR-positiv ikke-småcellet lungecancer

Best Practice Nordic | Jun 2020 | ASCO20 Virtual |

På årets virtuelle ASCO-kongres blev der præsenteret nye data for adjuverende behandling med osimertinib til radikalt operede patienter med EGFR-positiv ikke-småcellet lungecancer. I denne MEDtalk gennemgår Peter Meldgaard, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, studiet, hvis resultater han forventer vil ændre valget af adjuverende behandling for denne patientgruppe.