MEDtalk: Opløftende overlevelsesdata for 1. linjebehandling af patienter med ALK positiv ikke-småcellet lungekræft

Best Practice Nordic | Jun 2020 | ASCO20 Virtual |

Fem-års data for 1. linjebehandling med alectinib til patienter med ALK positiv ikke-småcellet lungekræft viser meget opløftende resultater i forhold til behandling med crizotinib ifølge Peter Meldgaard, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Trods metastasering er 62,5% af patienterne, der er behandlet med alectinib, fortsat i live efter fem år, mens dette gælder for 45,5% af patienterne, der er behandlet med crizotinib. Hør Peter Meldgaards perspktivering af resultaterne.