Svær overvægt og ugunstig livsstil følges af øget risiko for type 2-diabetes uanset genetisk disposition

Hermina Jakupović | Jun 2020 | Almen praksis | Diabetesskolen |

Hermina Jakupović
cand.scient.,
Novo Nordisk Foundation,
Center for Basic Metabolic Research
(”Metabolismecenteret”),
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet

Theresia M. Schnurr
ph.d., cand.scient.,
Novo Nordisk Foundation,
Center for Basic Metabolic Research
(”Metabolismecenteret”),
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet

Type 2-diabetes er ofte blevet tilskrevet usund livsstil, som er udbredt i Vesten. 400 millioner mennesker over hele verden har p.t. ​​type 2-diabetes. Gennem en dansk livsstilsundersøgelse er sammenhængen mellem usund livsstil og type 2-diabetes undersøgt, og man må konkludere, at vægtkontrol sammen med en sund livsstil bør anbefales, uanset om man er genetisk disponeret for type 2-diabetes eller ej. Type 2-diabetes er en almindelig sygdom med en hastig stigende global udbredelse, der i vid udstrækning er blevet tilskrevet fedme-epidemien og stillesiddende livsstil. I øjeblikket lider mere end 400 millioner mennesker over hele verden af ​​type 2-diabetes, og forekomsten forventes at stige med mere end 50% frem til 2040, primært på grund af forventet øget levealder og udbredelse af ​​vestlig livsstil. Forebyggelse af type 2-diabetes fokuserer på vægtkontrol og sund livsstil. Livsstilsinterventioner med vægttab og intensiv livsstilsrådgivning har vist sig at forsinke indtræden af ​​type 2-diabetes blandt personer med nedsat glukose-tolerance. Indtil nu har det været uafklaret, om den indflydelse svær overvægt og ugunstig livsstil har på risikoen for at få type 2-diabetes afhænger af forskelle i genetisk disposition. Der har været en tiltagende fokus på genetisk rådgivning i forebyggelsen af ​​ type 2-diabetes. Det er derfor vigtigt at undersøge samspillet mellem genetisk disposition, livsstil og svær overvægt. Vi har i den danske undersøgelse, ”Kost, Kræft og Helbred”, hvor 57.000 voksne mellem 50 og 64 år er fulgt siden midt 1990’erne, undersøgt, om den påvirkning svær overvægt og en ugunstig livsstil har på risikoen for type 2-diabetes forværres af genetisk disposition hos deltagerne. Blandt disse undersøgte vi data fra 4729 personer, der udviklede type 2-diabetes og sammenlignede dem med en tilfældigt valgt stikprøve på 5402 individer fra undersøgelsen. Genetisk disposition blev bestemt med en genetisk risikoscore, sammensat af 193 genetiske markører for type 2-diabetes (eksklusive markører forbundet med svær overvægt)...