MEDtalk: Et betydeligt fremskridt for behandling af prostatacancer

Best Practice Nordic | Jun 2020 | ASCO20 Virtual |

I denne MEDtalk præsenterer Klaus Brasso data fra ASCO, der viser, at tidlig behandling med 2. generations antiandrogener til patienter med ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer forbedrer patienternes overlevelse.