Førstelinjes dobbelt-blokade til HER2 metastatisk brystkræft – fra fase III til hverdagens brug

Tobias Berg | Jul 2020 | Onkologi |

Tobias Berg
Forskningsassistent,
DBCG, læge,
Onkologisk Klinik,
Rigshospitalet

Omkring 25% af alle patienter med brystkræft, som har dannet metastaser, vil enten have overekspression af HER2 eller amplifikation af det kodende gen, hvilket tidligere har været forbundet med et aggressivt forløb af sygdommen. Nye HER2-rettede behandlinger har dog ændret på dette, for det er således vist, at dobbelt-blokade (trastuzumab og pertuzumab) rettet mod HER2-positivt mBC kombineret med kemoterapi har en positiv effekt i en bred patientpopulation. Omkring 25% af alle patienter med metastaserende brystkræft vil enten have overekspression af HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) eller amplifikation af det kodende gen. Overekspression af proteinet har tidligere været associeret med et aggressivt forløb og dårlig prognose.1 Gennem mere end 20 år har nye HER2-rettede behandlinger dog ændret på dette. Trastuzumab, et monoklonalt antistof mod det ekstracellulære domæne af HER2 er oftest blevet brugt i kombination med et taxan - eksempelvis docetaxel - ved metastatisk brystkræft (mBC). Tidligere studier til førstelinjebehandling af HER2-positiv mBC har vist en forbedret overlevelse (OS) på mere end 25 måneder ved kombinationen af trastuzumab og kemoterapi.1-3 I Danmark har man benyttet trastuzumab i kombination med vinorelbine efter publikationen af HERNATA-studiet, som viste sammenlignelige progression-free overlevelse (PFS) og OS mellem vinorelbine og docetaxel kombineret med trastuzumab, men med færre bivirkninger i vinorelbine-armen.2 I 2012 blev de første resultater fra det blindede, randomiserede CLEOPATRA-studie publiceret. Studiet undersøgte, hvorvidt kombinationen af docetaxel, trastuzumab og det HER2-targeterende antistof, pertuzumab forbedrede overlevelsen af metastatisk HER2-positivt mBC.4 Overlevelsesresultaterne viste, at den eksperimentelle arm - med dobbeltblokade - havde en signifikant bedre overlevelse sammenlignet med placebo-armen (56,6 måneder (95% CI: 49,3 - NE) versus 40,8 måneder (95% CI: 35,8 - 48,3)).5 På baggrund af resultaterne fra studiet blev dobbelt-blokade med trastuzumab og pertuzumab godkendt til behandling af HER2-positivt mBC i Danmark i april 2013. Et nyt, dansk observationelt, retrospektivt studie publiceret i The...