Non-epitelial ovariecancer i Danmark – incidens og overlevelse over de seneste næsten 40 år

Louise Baandrup | Jul 2020 | Onkologi |

Louise Baandrup
læge, postdoc, ph.d.,
Afdeling for Virus,
Livsstil og Gener,
Center for Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse

Ane Katrine Kær Bennetsen
BSc.med.,
forskningsårsstuderende,
Afdeling for Virus,
Livsstil og Gener,
Center for Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse

Susanne Krüger Kjær
professor, overlæge, dr. med.,
Afdeling for Virus,
Livsstil og Gener,
Center for Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse,
Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret,
Rigshospitalet, Københavns Universitet

Non-epitelial ovariecancer er sjælden og består primært af germinalcelle- og sex cord stromal tumorer. Førstnævnte forekommer mest blandt unge kvinder, mens sidstnævnte er mere hyppig efter menopausen. Siden 1978 har incidensen af germinalcelletumorer været stabil, mens incidensen af sex cord stromal tumorer er faldet. Fem-års overlevelse efter begge typer er høj og afhænger af stadie. Hvert år rammes ca. 550 danske kvinder af ovariecancer.1 Ovariecancer er en heterogen kræftsygdom, som overordnet inddeles i epiteliale og non-epiteliale typer, hvoraf epitelial ovariecancer udgør langt hovedparten. Grundet den sjældne forekomst af non-epitelial ovariecancer er antallet af tidligere studier begrænset. Hvad er non-epitelial ovariecancer? Non-epitelial ovariecancer består af germinalcelletumorer, sex cord stromal tumorer og en sidste, yderst sjælden gruppe af mesenkymale tumorer. • Germinalcelletumorer udgår fra selve germinalcellen og inddeles klinisk i dysgerminomer og non-dysgerminomer, hvoraf den sidstnævnte gruppe blandt andet omfatter blommesækstumorer og immature teratomer.2  • Sex cord stromal tumorer udgår fra sex cord cellerne (granulosa og sertoli celler) og/eller de stromale celler i ovariet. Selvom der findes flere undertyper, er adult granulosacelletumorer langt den hyppigste.2 Datakilde og metode I nærværende studie identificerede vi alle tilfælde af primær non-epitelial ovariecancer i det danske Cancerregister i perioden 1978-2016. Det danske Cancerregister blev etableret i 1943 og siden 1987 har alle nye kræfttilfælde i Danmark været anmeldelsespligtige.3 Tumorernes morfologi er kodet efter den tredje version af ”the International Classification of Diseases for Oncology” (ICD-O-3) siden 2004 og for perioden 1978-2003, er data konverteret til ICD-O-3. Vi inddelte de non-epiteliale ovariecancertilfælde i forhold til histologisk type (germinalcelletumor, sex cord stromal tumor og mesenkymal tumor) og udbredelse på diagnosetidspunktet. Udbredelse blev kategoriseret i forhold til den inddeling, som Cancerregistret anvendte indtil 2003, hvor man skelnede mellem lokaliseret sygdom (~stadium I efter ”International Federation of Gynecology and Obstetrics” (FIGO)), regional sygdom (~FIGO II-III) og sygdom med fjernmetastaser (~FIGO IV). Under 4% af ovariecancertilfældene i Danmark...