Børneovervægt – hvad kan man gøre i almen praksis

Rasmus Møller Jørgensen | Jul 2020 | Almen praksis | Diabetesskolen |

Rasmus Møller Jørgensen
læge,
Steno Diabetes Center Aarhus,
Aarhus Universitetshospital,
Børn og Unge,
Regionshospitalet Randers

Jens Meldgaard Bruun
professor, overlæge,
lægefaglig leder, ph.d.,
Steno Diabetes Center Aarhus,
Aarhus Universitetshospital,
Aarhus Universitet,
Institut for Klinisk Medicin,
Nationalt Center for Overvægt

Antallet af overvægtige danske børn og unge er steget de seneste 30 år. Ætiologien er en kombination af flere faktorer. Behandlingen bør initieres, når børnene er seks - ni år og bør vare flere år. Livsstils-interventioner er lovende. Kirurgi og medicin har varierende effekt og bivirkninger. Vedvarende overvægt øger risikoen for overvægt i voksenlivet, livstilssygdomme og nedsat livskvalitet. Alment praktiserende læger bør kende mulige behandlingstilbud. Siden 80’erne er der sket en stigning i antallet af børn og unge med overvægt og svær overvægt, således at 3-5% af alle danske børn nu er svært overvægtige.1 Udvikling af overvægt og svær overvægt hos børn er endnu ikke fuldstændigt belyst, men beror formentlig på en kompleks kombination af genetiske, psykosociale og miljømæssige faktorer.2 Nyere forskning har påvist, at overvægt hos teenagere kan spores til tidlig barndom (to- til seks-års alderen), og dermed indikeres en specielt sårbar periode i forbindelse med vægtøgning og udvikling i overvægt.3,4 Til definering af overvægt hos voksne bruges Body Mass Index (BMI). BMI er dog ikke tilstrækkelig til vurdering af børneovervægt. Derimod bruges BMI standard divisions score (SDS) eller BMI-z score, der, udover at tage barnets vægt og højde i betragtning, også er afhængig af alder og køn. I Danmark defineres børneovervægt generelt ved: • Overvægt - ved BMI over 90 percentilen eller iso-BMI >25 • Svær overvægt - ved BMI over 99 percentilen eller iso-BMI >305,6 På verdensplan er der ikke konsensus om BMI-SDS kurverne og BMI-percentilerne for overvægt og svær overvægt, og disse kan derfor kan variere. Dansk Pædiatrisk Selskab har udarbejdet retningslinjer i forbindelse med henvisning, udredning og behandling i pædiatrisk regi.6 Komplikationer til børneovervægt Overvægt og specielt svær overvægt er associeret med øget risiko for udvikling af følgetilstande som hjerte-kar-sygdomme (HKS) og type 2-diabetes i voksenlivet.7-9 Derudover ses en risiko for forsat overvægt som voksen.10 Udover disse følgesygdomme...