Hamstringssymptomer hos børn og unge med obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) og deres betydning for behandlingsudbytte

David Højgaard | Jul 2020 | Almen praksis | Psykiatri |

David Højgaard
ph.d.,
Børne og Ungdoms-
psykiatrisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Per Hove Thomsen
dr.med.sci.,
Børne og Ungdoms-
psykiatrisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

OCD er en psykiatrisk lidelse med tvangstanker og tvangshandlinger. Hver fjerde barn/ung har blandt andet hamstringssymptomer, hvor de i overdreven grad samler og gemmer på selv værdiløse ting. Kognitiv adfærdsterapi synes at give et godt behandlingsudbytte - både for OCD-patienter med og uden hamstringssymptomer. Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) er en psykiatrisk lidelse, som er kendetegnet ved forekomst af tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker kan være tanker, forestillinger eller billeder, som igen og igen vender tilbage i patientens bevidsthed med deraf følgende ubehag. Tvangshandlinger er gentagne handlinger, som patienten udfører ofte for at reducere det ubehag, som kommer fra tvangstankerne.1 Af alle børn og unge rammes 2-3% af OCD,2 og ubehandlet kan lidelsen fortsætte ind i voksenalderen med alvorlige konsekvenser for den ramte, blandt andet i form af nedsat livskvalitet,3 reduceret dagligdagsfunktion4 og et belastet familieliv.5 Ifølge Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5) manualen kendetegnes hamstring ved, at den ramte har svært ved at skille sig af med genstande uafhængigt af deres egentlige værdi. Det kan føre til ophobning af ting i hjemmet og have alvorlige konsekvenser for den ramtes dagligdagsfunktion og livskvalitet.6 I den femte udgave af DSM blev hamstring klassificeret som en lidelse i sig selv fremfor at være en underkategori i OCD-afsnittet, som den var i den tidligere udgave af manualen.1 Hamstring kan dog stadig vurderes til at være OCD-relateret, hvis den opstår som følge af velkendte tvangstanker eller tvangshandlinger. Hamstrings-lidelsen har en estimeret prævalens på omkring 2% hos unge7 og mellem 2-5% hos voksne.8,9 Hos børn og unge med OCD ses symptomer på hamstring i 19-30% af alle tilfældene.10-12 Hamstringssymptomer debuterer oftest før 20-års alderen og har tendens til at forværres med alderen.13 Blandt børn og unge med OCD er hamstringssymptomer i tidligere studier blevet forbundet med reduceret sygdomsindsigt, det vil sige evne til rationelt at lægge afstand til deres tvangssymptomer,14,15 vanskeligheder med at tage beslutninger,11,15,16 og en...