Målrettet indsats mod osteoporose fører til 30% færre hoftebrud om året

Best Practice Nordic | Jul 2020 | Almen praksis |

Omtrent 3% af den danske befolkning er identificeret med osteoporose - hyppigst blandt kvinder og ældre. Samtidig vurderer Sundhedsstyrelsen, at op mod 500.000 borgere har udiagnosticeret osteoporose, og mange opdager først, at de har osteoporose, når de får et knoglebrud. I denne podcast kan du høre praktiserende læge Marianne Siersbæk og overlæge Peter Vestergaard forklare, hvordan det er lykkes dem at reducere antallet af hoftebrud med 30% om året i Region Nordjylland. Season 1, Episode 5 - Almen Praksis - MEDcast