Stroke: Erkendte symptomer, information og flere behandlingsmuligheder

Best Practice Nordic | Jul 2020 | Almen praksis |

Stroke (apopleksi, blodprop eller blødning i hjernen) er en hyppig årsag til død verden over og den hyppigste årsag til erhvervet hjerneskade hos voksne. I Danmark rammes ca. 12.000 personer af stroke årligt. I denne podcast vil overlæge Thomas Truelsen, overlæge ved neurologisk afdeling, Rigshospitalet, og afdelingsansvarlig for trombolyse, redegøre for, hvad du som praktiserende læge kan gøre, og hvilken information du vil blive spurgt til af Trombolysevagten, i den akutte situation. Season 1, Episode 6 - Almen Praksis - MEDcast