Preoperativ behandling af brystcancer – down-sizing & down-staging

| Jul 2020 | Onkologi |


I denne episode ser vi nærmere på behandlingsmulighederne for en 38-årig kvinde, uden disposition til cancer, der har mærket en tumor centralt i det venstre bryst, hvor biopsi viser, at der er tale om cancer. Kvinden har ønske om graviditet senere, når behandlingen er afsluttet. Til at diskutere denne case og redegøre for behandlingsmulighederne møder du Trine Tramm, overlæge, patologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, med brystpatologi som ansvarsområde, og Birgitte Offersen, professor og overlæge ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital med brystkræft som sit specialeområde. Indledningsvis præsenterer Trine Tramm casen.