Melflufen-dexamethason i myelomatose med tilbagefald eller behandlingssvigt

Agoston Gyula Szabo | Aug 2020 | Hæmatologi |

Agoston Gyula Szabo
første reservelæge,
Vejle Sygehus

Myelomatose er en uhelbredelig og dødelig kræftsygdom. Melflufen-dexamethason har behandlingseffekt hos patienter med tilbagefald af myelomatose eller behandlingssvigt. Om melflufen-dexamethason bliver en tilgængelig behandlingsmulighed afhænger primært af resultaterne af det randomiseret fase III-studie, hvor melflufen-dexamethason afprøves mod pomalidomid-dexamethason. De første resultater af dette forventes i det kommende år. Myelomatose er en uhelbredelig og dødelig kræftsygdom. I dag findes der en række effektive behandlingsmuligheder, som hos de fleste patienter er i stand til at undertrykke sygdommen i længere perioder. Patienter, som oplever tilbagefald eller behandlingssvigt, påbegynder typisk en ny behandlingslinje i håb om, at sygdomsudviklingen kan bremses og bivirkningerne bliver tålelige. Patienter gennemgår således et stigende antal behandlinger, med den overordnede tendens, at ethvert nyt behandlingsregime har mindre sandsynlighed for at virke – og har kortere behandlingseffekt end det forrige. For patienter med fremskreden myelomatose kan afprøvning af et nyt lægemiddel i et klinisk forsøg være en af de få muligheder, der er tilbage for at forlænge livet. Melflufen er et af de nye stoffer inden for myelomatose. Det afprøves i flere igangværende kliniske forsøg. Melflufen er produceret af et svensk firma ved navn Oncopeptides. Kemisk set er meflufen den første peptid-konjugerede kemoterapi, bestående af en melfalan-lignende alkylerende del forbundet med et peptidmolekyle. I modsætning til de fleste alkylerende midler, er melflufen fedtopløselig, hvilket medfører hurtig optagelse i kroppens celler. Melflufens aktivitet afhænger af spaltning af intracellulære aminopeptidase og esterase enzymer, som har øget forekomst i kræftceller. Efter spaltning omdannes melfulfen til vandopløselige alkylerende metabolitter, som fanges i kræftcellerne. Sammenlignet med tilsvarende doser melfalan, medfører melflufen op til 50 gange højere udsættelse af kræftcellerne for alkylerende kemoterapi. I dette åbne, internationale, fase I-II dosisøgnings-forsøg blev melflufen afprøvet på patienter med fremskreden myelomatose.1 Forsøget blev udført på tre amerikanske og fire europæiske sygehusafdelinger. Danmark var repræsenteret ved deltagelse af Vejle Sygehus. Metoder Patienterne...