Methotrexat til behandling af kronisk inflammatorisk tarmsygdom

Casper Steenholdt | Aug 2020 | Gastroenterologi |

Casper Steenholdt
dr. med. ph.d, 1. reservelæge,
Gastroenheden,
Medicinsk Sektion,
Herlev Hospital

Methotrexat (MTX) har været anvendt som andenlinje immunmodulerende behandling efter thiopuriner til kronisk inflammatorisk tarmsygdom. I et systematisk review og metaanalyse af nyeste data vises, at MTX er effektivt til vedligeholdelse af remission hos patienter med Crohns sygdom. Der er imidlertid ikke dokumenteret effekt til induktion af remission, til colitis ulcerosa eller som kombinationsbehandling med TNF-hæmmeren infliximab. Lægemidlet Methotrexat (MTX) blev oprindeligt introduceret i 1940’erne som kemoterapeutikum, og det anvendes fortsat i høje doseringer til behandling af visse maligne sygdomme. MTX har tillige fundet bred anvendelse i lavere dosering til behandling af flere kronisk inflammatoriske sygdomme, herunder kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD). I behandlingen af IBD har MTX typisk været anvendt som andenlinje immunmodulerende terapi i tilfælde af behandlingssvigt eller bivirkninger til førstelinjebehandling med thiopuriner, dvs. azathioprin og mercaptopurin. Evidensen har imidlertid været sparsom og har hovedsageligt været baseret på enkelte klinisk randomiserede placebo-kontrollerede studier (RCT) af patienter med Crohns sygdom fra slutningen af 90’erne. Selvom der ikke har foreligget data til at understøtte anbefaling af MTX til patienter med colitis ulcerosa, har MTX alligevel været anvendt til disse patienter ud fra en antagelse om sammenlignelige anti-inflammatoriske effekter som for Crohns sygdom. For nylig har flere højkvalitets RCT’er imidlertid undersøgt effekten af MTX monoterapi til colitis ulcerosa samt som kombinationsbehandling med TNF-hæmmeren infliximab (IFX). I et nyligt systematisk review af foreliggende RCT’er og med en tilhørende metaanalyse undersøgte vi derfor den foreliggende og opdaterede evidens for MTX mono- og kombinationsbehandling til induktion og vedligeholdelse af klinisk og endoskopisk remission af henholdsvis Crohns sygdom og colitis ulcerosa.1 Nærværende artikel er baseret på denne undersøgelse og på vores tilhørende “position paper”2 og vores tidligere gennemgang af MTX-farmakologi.3,4 Farmakologi MTX er en folinsyre-antagonist, der administreres enten peroralt eller parenteralt. Efter optagelse til blodbanen optages MTX relativt hurtigt intracellulært, hvor det via enzymatiske processer omdannes til MTX-poly-glutamat,...