Opdaterede europæiske anbefalinger for sygeplejerskens rolle i pleje og behandling af inflammatorisk artrit

Bianca Bech | Aug 2020 | Dermatologi | Reumatologi | Sygeplejersken |

Bianca Bech
sygeplejerske, cand.scient.san.,
klinisk sygeplejespecialist,
Kardiologisk Afdeling,
Sjællands Universitetshospital

Jette Primdahl
professor, sygeplejerske, ph.d.,
Syddansk Universitet, Odense
og Dansk Gigthospital, Sønderborg

De europæiske anbefalinger for sygeplejerskens rolle i behandling af inflammatorisk artrit blev opdateret i 2019. Anbefalingerne vejleder læger, sygeplejersker og patienter, og de fremhæver især involvering af sygeplejerskerne. Dette skal skabe tillid i hele behandlingsforløbet. Faglig undervisning af sygeplejersker fremhæves også som væsentlig og bør prioriteres. WHO har udnævnt 2020 til ”Year of the nurse and Midwife” i anledning af, at Florence Nightingale ville være fyldt 200 år. I den forbindelse er det værd at bemærke, at European League Against Rheumatism (EULAR) i 2019 publicerede opdaterede anbefalinger for sygeplejerskens rolle i pleje og behandling af inflammatorisk artrit, herunder reumatoid artrit, spondylartropati og psoriasis artrit.1 EULAR-anbefalinger vejleder læger, sygeplejersker og patienter om behandling og håndtering af reumatologiske sygdomme baseret på foreliggende evidens og ekspertviden. Den foreløbige oversættelse af anbefalingerne til dansk er netop sendt til kommentering blandt nationale fagprofessionelle.  Hvad ved vi fra praksis Sygeplejerskens rolle inden for reumatologien har udviklet sig over årene, også i Danmark. Trænede reumatologiske sygeplejersker kan varetage den ambulante opfølgning af patienter med inflammatorisk artrit, herunder vurdering af behandlingseffekt, sygdomsmonitorering og overvågning af bivirkninger.2-4 I England har sygeplejersker længe haft mulighed for at videreuddanne sig til også at varetage medicinordination.5 Ved sygeplejeledet ambulant opfølgning opnår patienterne samme kontrol med sygdomsaktiviteten som ved traditionel lægelig opfølgning, og det er omkostningseffektivt – men der skal være mulighed for supervision hos en reumatolog.4 Derudover peger kvalitative studier på, at sygeplejersker har værdi for patienten, ved at de også har fokus på, hvordan dagliglivet med gigten påvirkes og håndteres.1 Sygeplejersker kan endvidere sikre, at patientens risiko for komorbiditeter og vedkommendes mentale status evalueres.1 EULAR-ekspertgruppen og dens anbefalinger De første EULAR-anbefalinger for sygeplejerskens rolle ved pleje og behandling af kronisk inflammatorisk artrit blev publiceret i 2012.6 Med den aktuelle opdatering er det oprindelige systematiske litteraturreview fra 2010 gentaget med søgninger i fem databaser og...