Betydeligt fremskridt for behandling af ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer

Klaus Brasso | Aug 2020 | ASCO20 Virtual | Onkologi |

Klaus Brasso
professor, overlæge,
Copenhagen Prostate
Cancer Center,
Urologisk afdeling,
Rigshospitalet

Andreas Røder
professor,
Copenhagen Prostate
Cancer Center,
Urologisk afdeling,
Rigshospitalet

Behandling af ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer med andengenerations-antiandrogener har givet overbevisende resultater. Studier har vist signifikante overlevelsesgevinster hos patienter med ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer. De nye lægemidler kan således betyde fremskridt i den urologiske behandling af prostatacancer. I denne artikel vil jeg præsentere nogle af de store nyheder fra årets virtuelle ASCO-kongres inden for behandling af patienter med ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer – også betegnet M0-CRPC (non metastatic castrate-resistant prostate cancer). På kongressen blev der præsenteret resultater fra tre randomiserede studier, der samstemmende viste positive resultater på alle parametre hos patienter med M0-CRPC og kort PSA-fordoblingstid.1-3  Ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer M0-CRPC er en tilstand, hvor patienten med kendt prostatacancer progredierer biokemisk trods kastrationsbehandling. Der er tale om en yderst heterogen patientgruppe. De patienter, der har den korteste fordoblingstid af PSA, er i stor risiko for, inden for kort tid, at progrediere til metastatisk symptomvoldende sygdom. Inden jeg redegør for de nye data fra årets virtuelle ASCO-kongres, vil jeg knytte nogle ord til de seneste års udvikling i forhold til hormonmanipulation af prostatacancer. Andengenerations-antiandrogener Gennem de seneste par år er der udviklet såkaldte andengenerations-antiandrogener eller androgenreceptor-targeteret terapi. Andengenerations-antiandrogener er lægemidler, der ligner de ældre antiandrogene behandlinger, der har været anvendt af urologer igennem flere år. Andengenerations-antiandrogener er vist at være de tidligere anvendte præparater overlegne med større affinitet for androgenreceptoren, og dertil er andengenerations-antiandrogener i stand til på andre måder at forhindre den testosterondrevne vækst. De tre nye præparater er henholdsvis apalutamid,4 darolutamid5 og enzalutamid6 – alle undersøgt i en lang række kliniske situationer. Det nye i forbindelse med det afholdte ASCO-møde er en samtidig offentliggørelse af overlevelsesdata hos patienter med M0CRPC og kort PSA-fordoblingstid og dermed patienter med størst risiko for progressiv sygdom.4-6 Forlænget mediantid til metastaser Resultater fra de forskellige studier, offentliggjort før overlevelsesdata forelå, viste samstemmende, at de nævnte præparater er i stand til...