MEDtalk: Ny potentiel førstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer

Best Practice Nordic | Aug 2020 | Onkologi |

Den globale COVID-19 pandemi har betydet, at den årlige verdenskonference om lungekræft – WCLC Presidential Symposium – er blevet rykket. Konferencen, som arrangeres af The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), vil blive afholdt i et virtuelt format fra torsdag den 28. januar til søndag den 31. januar 2021. Som optakt til kongressen blev der den 8. august 2020 afholdt et virtuelt 2-timers symposium, som gav en forsmag på den forskning, som vil blive præsenteret til januar. Jens Benn Sørensen, overlæge ved Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, deltog i den virtuelle symposium. I denne MEDtalk opsummerer Jens Benn Sørensen resultaterne fra et nyt studie, som viser en signifikant effekt af immunterapi med sintilimab kombineret med kemoterapi som føstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer, og han perspektiverer dem i forhold til førstelinjebehandling med pembrolizumab i kombination med kemo.