Tidlige symptomer på hjertesvigt – en sygdom, der ikke må overses

Finn Gustafsson | Aug 2020 | Almen praksis | Hjertesvigt Skolen |

Finn Gustafsson
professor, overlæge,
dr. med., ph.d,
Hjertemedicinsk Afdeling,
Rigshospitalet

Hjertesvigt er en folkesygdom, der rammer 1-2% af hele befolkningen, men symptomer ved hjertesvigt er uspecifikke og hyppigt forekommende også i befolkningen uden hjertesvigt. Hurtig og korrekt diagnose er således essentiel, og den diagnostiske proces begynder med en klinisk mistanke på baggrund af patientens symptomer. Diagnosen hjertesvigt kan imidlertid ikke stilles på baggrund af de klassiske symptomer og kliniske fund alene – ekkokardiografi er altid nødvendig. Gennemsnitsalderen blandt hjertesvigtspatienter i Danmark er 74 år, og sygdommen er hyppigere hos mænd end hos kvinder. Når mistanken om hjertesvigt er rejst, er det i reglen let at stille diagnosen ved hjælp af ekkokardiografi og eventuelt anvendelse af brain natriuretic peptide – for eksempel NTproBNP i blodet.1 Det er afgørende at stille diagnosen hurtigt, idet behandlingen af hjertesvigt med nedsat uddrivningsfraktion (HFrEF) er særdeles effektiv. Metode Moderne behandling med ACE-hæmmer/angiotensin receptorblokker/neprilysininhibitor, betablokker og mineralocorticoid antagonist samt eventuelt implantation af ICD-enhed eller resynkronisering af pacemaker reducerer således 1-års-mortaliteten hos HFrEF-patienter fra 25-50% til 5-10%. Patienter med hjertesvigt med bevaret uddrivningsfraktion (HFpEF) bør ligeledes få stillet en korrekt diagnose hurtigt, selvom der endnu ikke findes mortalitetsreducerende behandling til denne gruppe. Korrekt diagnose hos HFpEF-patienter sikrer mod fejlbehandling med for eksempel inhalationssteroid og bronkodilatatorer, og kan rette fokus mod optimal diuretikabehandling for derved at undgå indlæggelser for inkompensation. Hurtig og korrekt diagnose af såvel HFpEF som HFrEF er således essentiel, og den diagnostiske proces begynder med en klinisk mistanke på baggrund af patientens symptomer. Diagnosen hjertesvigt – såvel HFrEF som HFpEF – kan ikke stilles på baggrund af symptomer og kliniske fund alene; ekkokardiografi er altid nødvendig. Det skal fremhæves, at der ikke er forskel på symptomer ved HFrEF og HFpEF. Symptomer ved hjertesvigt De klassiske symptomer på hjertesvigt er dyspnø og træthed, og disse indgår også i det europæiske kardiologiske selskabs (ESC) definition på hjertesvigt.2 Ødemer anses...