Effekten af klimabehandling ved Dødehavet på psoriasis

Thomas Emmanuel | Aug 2020 | Dermatologi |

Thomas Emmanuel
læge, ph.d.-studerende,
Dermatologisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital

Effekten af klimabehandling ved Dødehavet er undersøgt hos psoriasispatienter, og det er en behandlingsform, der på kort sigt er lige så effektiv som biologisk behandling. Patienterne remitterede efter gennemsnitligt 94 dage. Det bør undersøges, om man kan identificere de patienter, som har mest gavn af klimabehandlingen, samt hvilken rolle behandlingen skal have i en tid med effektive biologiske og perorale lægemidler. Klimabehandling ved Ein Gedi ved Dødehavet i Israel er en veletableret behandlingsmodalitet, og Danmark har været en af de første lande til at undersøge klimabehandlingens effekt hos psoriasispatienter.1 Den unikke placering, ca. 430 m under havets overflade, forårsager afbøjning af UV-strålingen og muliggør dermed forlænget ophold i solen.2 Sammen med dødehavssalte, badning og tåge resulterer dette i en usædvanlig god effekt på psoriasis.3 Patienterne får desuden gavn af en mere holistisk tilgang til behandlingen af sygdommen i form af kostvejledning og samvær med andre psoriasispatienter. Dette muliggør vidensdeling og empowerment, som også kan tænkes at bidrage væsentligt til den positive effekt af behandlingen på livskvalitetsparametre.4 Fraset øget risiko for forskellige hudcancere5 er klimabehandling en sikker behandlingsform, som kan være aktuel for patienter, hvor andre lægemidler er kontraindicerede, eller hvor patienten ikke ønsker medikamentiel behandling. Klimabehandling er effektivt, men langvarig sygdomskontrol ses ikke I et prospektivt studie har vi undersøgt effekten af klimabehandling på 18 danske psoriasispatienter.6 Patienterne blev tilset af en dermatolog henholdsvis lige inden og lige efter klimabehandlingen. Her blev patienterne blandt andet vurderet via Psoriasis Area Severity Index (PASI), som er en klinisk skala fra 0 (ingen synlig sygdom) til 72 (hele hudoverfladen er afficeret). De patienter, som oplevede komplet afglatning (PASI 100), blev desuden anmodet om at kontakte afdelingen ved første visuelle tegn på psoriasis, hvorefter de blev tilset. Vi fandt en PASI-forbedring på 88% og komplet afglatning af ti patienter. Desuden blev der observeret en betydelig forbedring af...