Fast Track-Klinik for patienter med Giant Cell Arteritis og polymyalgia rheumatica

Stavros Chrysidis | Aug 2020 | Reumatologi |

Stavros Chrysidis
specialeansvarlig overlæge,
SVS Esbjerg,
Reumatologisk Afdeling

Giant Cell Arteritis (GCA) er den hyppigste systemiske vaskulitis i Danmark. Morbiditeten er betydelig, både i relation til komplikationer og til bivirkninger ved prednisolon-behandling. Polymyalgia rheumatica (PMR) er tæt relateret til GCA, og den rammer primært muskuloskeletal-systemet. Der kræves hurtig og præcis diagnosticering af patienter med PMR og GCA. Fast Track-Klinik (FTK) med brug af vaskulær ultralyd er den anbefalede metode, men denne kræver dog tilstrækkelig uddannelse og ekspertise. FTK kan give stor sundhedsøkonomisk gevinst. Giant Cell Arteritis (GCA), tidligere også kendt som Arteritis Temporalis, er den hyppigste systemiske vaskulitis i Danmark, og den rammer primært personer over 50 år. Morbiditeten er betydelig, både i relation til sygdommen og dens komplikationer, men også i kraft af bivirkninger ved behandling med prednisolon. Sygdommen blev traditionelt diagnosticeret ved brug af en biopsi fra tindings (temporal) arterie (TAB), men da mange patienter ikke har involvering af temporal arteritis, kan diagnostikken være meget udfordrende. Evidensen viser, at op til 40% af alle patienter med GCA-diagnosen har en negativ TAB. Polymyalgia rheumatica (PMR) er en sygdom, der rammer muskuloskeletal-systemet. Dens tætte relation til GCA er en stor diagnostisk udfordring, da ca. 50% af alle GCA-patienter oplever PMR-symptomer, mens ca. 20% af alle patienter med ”rene” PMR-symptomer på diagnosetidspunktet har en underliggende ”silent”-GCA. PMR er den reumatologiske, autoimmune sygdom med den højeste incidens blandt personer over 60 år i Danmark. GCA og PMR samt håndteringen af disse sygdomme er et højaktuelt fokusområde internationalt. Udviklingen inden for diagnostik, og behandling af disse sygdomme, har store konsekvenser for håndteringen af GCA og PMR i sundhedsvæsenet. Diagnostik af GCA og PMR ved hjælp af ultralyd og PET-CT kan kun udføres på specialafdelinger i hospitalsregi med den fornødne tekniske erfaring. Dansk studie for vaskulær ultralyd i diagnostik af GCA I 2013 har en gruppe af danske reumatologer deltaget i den...