Tertiære lymfoide strukturer kan bane vejen for nye behandlingsmuligheder i melanomer

Emilie Caroline Bache | Aug 2020 | Dermatologi | Onkologi |

Emilie Caroline Bache
stud.med.,
Nationalt Center for
Cancer Immunterapi
(CCIT-DK),
Afdeling for Kræftbehandling,
Herlev og Gentofte Hospital

Marco Donia
clinician-scientist,
Nationalt Center for
Cancer Immunterapi
(CCIT-DK),
Afdeling for Kræftbehandling,
Herlev og Gentofte Hospital

Tertiære lymfoide strukturer (TLS’er) er aggregater af T- og B-celler, som opstår som respons på immunologisk stimulation. Et studie har vist, at samtidig forekomst af både TLS’er og CD8+ T-celler i melanomer er associeret med bedre overlevelse, og at TLS’er spiller en vigtig rolle i udviklingen af et reaktivt immunmikromiljø. En gensignatur, der reflekterer TLS’er i melanomer, kan forudsige overlevelse efter behandling med immun checkpoint blokade (ICB). Overlevelse og effekten af immunterapi kan muligvis forbedres ved at inducere formationen og funktionen af TLS’er terapeutisk. ICB kan have langvarige antitumor-effekter, men kun få patienter reagerer på behandlingen, og bivirkningerne kan være livstruende. Der er derfor stor interesse for at udvikle prædiktive biomarkører samt nye terapeutiske strategier, som kan forbedre udvælgelsen af patienterne og effekten af immunterapien.1 I studiet af Cabrita et al.2 undersøges tertiære lymfoide strukturer (TLS’er) og B-celler i melanomer. TLS’er dannes i perifere væv ved langvarig inflammation, og de minder om sekundære lymfoide organer i deres struktur og funktion. Modne TLS’er spiller en vigtig rolle i generering og regulering af antitumor-immunitet inde i tumorerne via blandt andet lokal præsentation af tumorantigener og aktivering af tumorspecifikke B- og T-celler.3 Resultaterne fra Cabrita et al. understreger betydningen af TLS’er for funktionen af tumor-immunmikromiljøet, og deres undersøgelser og konklusioner vil blive beskrevet nærmere i de følgende afsnit.2  Forbedrer overlevelse Forekomsten af TLS’er i prøver fra melanomer undersøges i studiet1 via analyse af ekspression af kendte molekylære markører for TLS-formation samt immunfluorescens-farvning for TLS-markører og CD20. Overlevelsesanalyser afslører herefter, at forekomsten af enten tumorassocierede CD8+ T-celler eller TLS’er i melanomer er associeret med øget overlevelse, uafhængigt af andre kliniske variable. Samtidig forekomst af begge immun-elementer er associeret med det bedste overlevelsesudfald, mens fraværet af begge er associeret med det værste overlevelsesudfald. For at undersøge denne sammenhæng nærmere har Cabrita et al.2 udviklet en gensignatur, baseret på opregulerede gener...