Brug af inhalationssteroider og risikoen for at udvikle type 2-diabetes hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Mohamad Isam Saeed | Aug 2020 | Almen praksis | Sygeplejersken |

Mohamad Isam Saeed
stud.med., forskningsassistent,
Lungemedicinsk Sektion,
Medicinsk Afdeling,
Herlev og Gentofte Hospital,
Københavns Universitet

Inhalationssteroider (ICS) bruges til behandling af KOL, dog kan brug af ICS øge risikoen for type 2-diabetes hos KOL-patienter. Risikoen for type 2-diabetes ved ICS er dog mindre end ved brug af orale kortikosteroider, men HbA1c-niveauer bør for en sikkerheds skyld måles, især hos patienter med tegn på metabolisk syndrom. Inhalationssteroider (ICS) bruges hyppigt til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i kombination med langtidsvirkende beta 2-agonister (LABA) og langtidsvirkende muskarin-antagonister (LAMA). ICS er immunsuppressive midler, der forbedrer luftvejssymptomer, lungefunktion og livskvalitet.1 Yderligere kan ICS reducere risikoen for akutte exacerbationer af KOL.2 I modsætning til orale kortikosteroider (OCS) såsom prednisolon, har ICS færre systemiske virkninger. På trods af dette er der ved høje ICS-doser observeret bivirkninger, der ses ved OCS-behandling, såsom øget risiko for grå stær,3,4 øget incidens af pneumoni5-7 og så videre. Type 2-diabetes er en kendt komorbiditet hos patienter med KOL, og langvarig behandling med OCS er blevet forbundet med hyperglykæmi og udvikling af diabetes.8,9 Brug af ICS kan forårsage progression og forværring af allerede eksisterende type 2-diabetes hos patienter med KOL med stigende risiko ved øgede doser.10 Dog er studier vedrørende risikoen for at udvikle type 2-diabetes ved brug af ICS begrænset af manglende data vedrørende vigtige confoundere11 og af for korte opfølgningsperioder.12 Formålet med dette studie var, i en population af ambulante patienter med KOL på hospitalet, at bestemme risikoen for debut af type 2-diabetes i forbindelse med akkumuleret ICS brug i det foregående år. Metoder • Datakilder Følgende landsdækkende registre blev anvendt i dette studie: • Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL), der indeholder information om kvaliteten af behandlingen af alle patienter med KOL i Danmark.13 • Landspatientregisteret (LPR), der indeholder information om alle indlæggelser og ambulante besøg med diagnosekoder i henhold til International Classification of Diseases, 10th revision (ICD-10, fra 1994).14 • Dansk Receptdatabase (Receptdatabasen), der indeholder information om alle dispenserede recepter (kodet...